Bijeenkomst aanbesteden 13 juni 2012

Op 13 juni werd een bijeenkomst gehouden die was georganiseerd door saMBO-ICT, Surfmarket en SLB Diensten. Onderwerp was de manier waarop het hoger onderwijs gezamenlijke aanbestedingen heeft georganiseerd via Surfmarket. Aan de orde kwamen onder andere inbesteding en het DAS. Ook is gediscussieerd over de manier waarop het MBO kan profiteren van de opzet die in het hoger onderwijs is gekozen. Bijgaand de presentatie van Surfmarket over deze onderwerpen.

Reacties (0)
Geef een reactie