Generieke ESB

“Standaardberichten voor de MBO sector” was het onderwerp van de bijeenkomst op woensdag 22 juni. Doel was om na te gaan of de realisatie van standaardberichten met behulp van een generieke servicebus realistisch is. Een aantal instellingen hadden de behoefte om hierover van gedachten te wisselen. Uiteindelijk waren 12 ROC’s aanwezig, naast vertegenwoordiging vanuit Kennisnet, RAET, RealOpen IT, Topicus en X-Clamation.

De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven geweest rondom het uitwisselen van standaardberichten. De werkgroep Stekkers was hier een voorbeeld van en onlangs zijn er nog 2 pilots (Zadkine en West Brabant) geweest om het standaard deelnemersbericht te implementeren. Deze initiatieven hebben helaas nog niet geleid tot brede implementaties binnen de ROC’s.

De presentaties stonden in het teken van IMS/LIS standaarden, de voordelen van een (gezamenlijke) servicebus, de werking van Microsoft BizTalk en welk vervolg we hier eventueel aan zouden kunnen geven.

De ochtend werd als zinvol ervaren en de aanwezigen willen graag concreet aan de slag. De afspraak is gemaakt om in september een werksessie met deelnemende instellingen te organiseren waarin de kaders bepaald worden, om daarna concreet aan de slag te kunnen gaan met één of meerdere pilots.

Reacties (0)
Geef een reactie