Programma doorpakken op digitalisering – Leven lang ontwikkelen


Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Andrea Kaim |Curio
 • Talitha van den Elst | ROC Nova College
Verbinder
 • Imane Oulali | MBO Raad
Teamleden
 • Dora Woudstra | Surf
 • Daisy Beelen | ROC Nova College
 • Carla Bloeme | Graafschap College
 • Piet Mathot | ROC van Amsterdam
 • Maarten Heinemann | NRTO
 • Lisa van der Pol | Learning Flow
 • Pierre Veelenturf | MBO Raad
 • Arnold ten Dolle | Deltion College | subteam Eigen dossier
 • Henk Kuiper | Friesland College | | subteam Eigen dossier
 • Monique Mulders | Graafschap College | subteam Eigen dossier
 • Joël de Bruin | ROC Tilburg
 • Peter van Deukeren | Kennisnet | subteam Eigen dossier
 • Marie van Zanten | Alfa College | | subteam Mora/Mosa
 • Rene Dol | Deltion College | subteam Mora/Mosa
 • Carla Bloeme | Graafschap College | subteam Mora/Mosa
 • Jef van den Hurk | Koning Willem I College | subteam Mora/Mosa
 • Alexander Dortland | MBO Rijnland | subteam Mora/Mosa
 • Patrick de Klein | MBO Utrecht | subteam Mora/Mosa
 • Johan van der Steen | ROC Da Vinci College | subteam Mora/Mosa
 • Elmar Zwankhuizen | ROC van Twente
 • Leon Sprooten | Vista College | subteam Mora/Mosa
 • Frans Schröder | Vista College | subteam Mora/Mosa
 • Henry Jennen | Vista College | subteam Mora/Mosa
 • Bas Litjens | MBO Raad | subteam Mora/Mosa
Meedenkers
 • Jaap-Jan Bakker | OCW
 • Rini Romme | Yuverta
 • Martijn Broekhuizen | Noorderpoort
 • Anita Metzelaar | RPA _NHN

 

Bijeenkomsten
Belangrijke documenten

Leven lang ontwikkelen

De ondersteuning van een leven lang ontwikkelen voor starters, herstarters en doorstarters is een belangrijke ambitie in het mbo. Dat vraagt dat mbo-instellingen zichzelf (nog meer) ontwikkelen van een school waar studenten een opleiding volgen naar een instelling die het leren faciliteert voor mensen van álle leeftijden. Daarvoor is een sterke flexibilisering van het onderwijsaanbod en de onderwijsorganisatie noodzakelijk.

In alle thema’s van dit programma is een visie op Leven lang ontwikkelen van belang. Het thema heeft daarom een overkoepelend karakter binnen dit programma. De visies die in het mbo bestaan en ontstaan op het vlak van een Leven lang ontwikkelen, worden vanuit dit thema vertaald naar de andere thema’s, zodat daar vanuit dezelfde visie kan worden gewerkt aan digitalisering. Om een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken moeten we ontschotten: we moeten over de grenzen van de thema’s en van onze instellingen heen kijken. Dat benadrukken we vanuit dit overkoepelende thema.

Dat geldt in het bijzonder voor onderwijslogistiek (waar het gaat over het anders organiseren van het leren), leermiddelen (die voldoende flexibiliteit moeten bieden) en docentondersteuning (waar in communities voor het verder uitwerken van een Leven lang ontwikkelen een plek kunnen hebben).

Daarnaast is standaardiseren om te kunnen flexibiliseren een belangrijk onderdeel van dit thema. Concrete resultaten hiervan zijn:

 • De (versnelde) ontwikkeling van een vernieuwde architectuur
  • waarbij de architectuurprincipes voor het gegevenslandschap helder en eenduidig beschreven zijn. En waarover overeenstemming is bereikt met bestuurders en onze belangrijkste ict-partners, zoals leveranciers van administratiesystemen, elektronische leeromgevingen en digitaal lesmateriaal.
  • Een gemeenschappelijk functie- en procesmodel, waarin onder andere de triple A architectuur en de teamplaat onderwijskwaliteit worden meegenomen (aansluitend bij het project Route21).

Vanuit deze architectuur kan bijvoorbeeld toegewerkt worden naar een meer modulair ingericht stelsel van voorzieningen. We laten ons daarbij inspireren door de aanpak van gemeenten in hun Common-Ground-initiatief.

 • De (versnelde) ontwikkeling van een onderwijscatalogus waarin ‘onderwijsproducten’ (losse stukjes onderwijsaanbod) worden beschreven.
 • Versnelling van het beschikbaar komen van kwalificaties en keuzedelen, door middel van digitale ondersteuning.

Ook andere vormen van certificering zijn een belangrijk onderdeel van een meer modulair onderwijsaanbod. Daarom willen we in dit thema ook:

 • Pilots uitvoeren met mogelijkheden van microcredentialing, zoals Edubadges (waarmee ook proeven worden uitgevoerd in het hoger onderwijs, waaraan ook twee ROC’s deelnemen). Badges zijn digitale insignes, die aantonen dat de ontvanger over bepaalde kennis of vaardigheden beschikt.

Leven lang ontwikkelen in de nieuwsbrief

 

Leven lang ontwikkelen in berichten op de MBO Digitaal site

Inzet van ICT: kansrijkere arbeidsmarktpositie dankzij monitoring 11 april, 2024 - Kan monitoring als instrument helpen bij het behalen van de 12 doelstellingen in de werkagenda? In deze artikelreeks laten we zien dat monitoring een krachtig middel...
Leergang Flexibiliseren & LLO in het mbo gaat binnenkort van start 20 maart, 2024 - Klaar om de uitdagingen van flexibilisering en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in het mbo-onderwijs aan te pakken, maar weet je niet precies hoe en waar...
Microcredentials in het mbo: (online) informatiebijeenkomst op 8 december 5 december, 2023 - Binnen het mbo leven veel praktische, technische en inhoudelijke vragen over microcredentials. Die worden beantwoord op 8 december tijdens tijdens de informatiebijeenkomst  georganiseerd door de...
Gezamenlijke netwerkbijeenkomst informatiemanagement 16 februari 2023 8 februari, 2023 - 16 februari van 10.00 tot 16.00 uur is het tijd voor een gezamenlijke netwerkbijeenkomst van informatiemanagement, onderwijslogistiek, Kennispunt LLO en architectuur. Flexibilisering van het onderwijs...
Doorpakken op digitalisering: 2 jaar geweest en nog 1 jaar te gaan! 20 januari, 2022 - De afgelopen twee jaar is er flink doorgepakt op digitalisering in de mbo-sector met het programma. In het eerste jaar lag de focus op het...