Microcredentials in het mbo: (online) informatiebijeenkomst op 8 december

Binnen het mbo leven veel praktische, technische en inhoudelijke vragen over microcredentials. Die worden beantwoord op 8 december tijdens tijdens de informatiebijeenkomst  georganiseerd door de MBO Raad, Npuls en de LLO-katalysator

Microcredentials gaan steeds meer leven in het mbo. Daarom start de mbo-sector in 2024 met een pilot  rondom microcredentialing vanuit Npuls in samenwerking met de MBO Raad en de LLO-katalysator. Ashwin Brouwer, aanvoerder pilot microcredentials mbo: ”Voor het mbo bieden microcredentials een enorme kans om slagvaardig in te kunnen spelen op LLO-wensen vanuit de regio.”

Pilot microcredentials

Bij de pilot van Npuls doen de deelnemende mbo-instellingen ervaringen op met het ontwikkelen, verzorgen en uitgeven van microcredentials. Daarbij is expliciet aandacht voor de kwaliteitszorg, beleidsvorming en wet- en regelgeving van microcredentials in het mbo. De technische infrastructuur voor registratie, uitgave en opslag van microcredentials is ook een belangrijk onderdeel van dit project.

Kleinere onderwijseenheden

Microcredentials zijn kleinere onderwijseenheden met een zelfstandige arbeidsmarktwaarde die gebruikt kunnen worden om mensen na hun startkwalificatie gericht bij, om of op te scholen. Hiermee wordt het mogelijk voor scholen om met bedrijven in de regio meer regie op het onderwijsaanbod te pakken, en snel en flexibel in te springen op vragen vanuit de arbeidsmarkt. Het werken vanuit een eenduidig “systeem” en gezamenlijke afspraken is daarbij van belang. Dit geeft transparantie, vergroot de uitwisselbaarheid en zorgt voor het gewenste civiele effect.

Praatplaat Microcredentials in het mbo

Brede ontwikkeling

Microcredentials zijn een brede ontwikkeling, ook vanuit het hbo en wo zijn er ontwikkelingen en zo ook vanuit Europees perspectief. De informatiebijeenkomst op 8 december van 13.00 tot 16.00 uur bij de MBO Raad in Woerden is bedoeld voor betrokkenen vanuit de instellingen om ervaringen uit te wisselen, informatie op te halen, aandachtspunten aan te geven, te netwerken en om samen te werken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de pilot microcredentials op de website van Npuls. Meer informatie over microcredentials in het mbo vind je op de website van de MBO Raad.

Reacties (0)
Geef een reactie