44e conferentie – (voor-)aankondiging – meld je vast aan!

Noteer in je agenda én meld je vast aan: op 30 september en 1 oktober 2021 ontmoeten we elkaar hopelijk weer ‘live’ voor de halfjaarlijkse saMBO-ICT conferentie!  Het ROC van Amsterdam – Flevoland is bereid gevonden gastcollege te zijn, en geven daar met enorm veel enthousiasme vorm aan. We zijn straks welkom op locatie van MBO College Zuid, vlakbij de RAI.

Hybride conferentie, met de nadruk op ‘fysiek’
Deze conferentie zal niet alleen fysiek (hopen we, en gaan we van uit!) maar ook online worden aangeboden.  Dat betekent dat ook deze keer collega’s die niet de tijd kunnen vrijmaken om de gehele conferentie bij te wonen, maar wel in een aantal workshops geïnteresseerd zijn, toch kunnen deelnemen. Alle keynotes en workshops worden via MS teams of via een live-event ‘uitgezonden’. De nadruk zal in veel gevallen liggen op de fysieke conferentie. Ga ervan uit dat de sprekers zich in belangrijke mate op de fysiek aanwezigen zullen richten, maar dat je vanuit ‘huis’ wel mee kunt luisteren, soms mee kunt doen, en via chat vragen kunt stellen. Hoe een workshop eruit ziet, en wat je (online) kunt verwachten wordt straks in het programma aangegeven.

Programma:
Het programma is al meer dan gevuld, begin augustus publiceren we het programma op deze website. Op donderdagmiddag 30 september starten we eind van de dag (17:00 uur) met een keynote en een informeel programma. Vrijdag 1 oktober is vanaf 9:00 uur geheel gevuld met workshops, keynotes en voldoende tijd voor koffie, lunch en bijpraten(!).

Aanmelden:
Aanmelden kan al… en wordt enorm op prijs gesteld. Dat je aanmelding nog onder voorbehoud is, of kan wijzigen, begrijpen we! Zo krijgen we al een idee op hoeveel mensen we fysiek dan wel virtueel kunnen rekenen! Ook de dan geldende corona-maatregelen kunnen nog ingrijpen op onze plannen. We gaan er nu van uit dat toegang tot de conferentie op basis van ‘testen voor toegang‘ zal zijn. Een conferentie op anderhalve meter afstand is niet mogelijk. Na de zomervakantie verwachten we meer duidelijkheid hierover te hebben, UITERLIJK maandag 6 september neemt de programmacommissie hierover een besluit. Uiteraard zullen wij iedereen die zich heeft aangemeld hiervan meteen op de hoogte stellen. 
-> Personen die werkzaam zijn bij een (mbo-)instelling of partner melden zich hier aan.
-> Ben je werkzaam bij een bedrijf, meld je je hier aan.

➜ Let op: omdat de conferentie óók online is, is er géén beperking op het aantal aanmeldingen voor (online) deelname vanuit mbo-scholen. Deel dit bericht daarom gerust met álle collega’s (ondersteunende maar ook vanuit het onderwijs!) voor wie (een deel van) deze conferentie interessant kan zijn!*

Deze conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Broad Horizon Solutions – Coforce  – Drieam – Educator – GoodHabitz – Osiris – Visma Advitrae

Reacties (0)
Geef een reactie