Doorpakken op digitalisering: 2 jaar geweest en nog 1 jaar te gaan!

De afgelopen twee jaar is er flink doorgepakt op digitalisering in de mbo-sector met het programma. In het eerste jaar lag de focus op het verkennen van de thema’s. In het tweede jaar zijn er veel concrete resultaten en handvatten opgeleverd. En dit jaar, het laatste jaar, ligt de focus op het implementeren van de resultaten. En zorgen dat de digitaliseringsslag die is gemaakt beklijft bij de scholen. 

Wat hebben de thema’s aan resultaten opgeleverd afgelopen jaar?
Een heleboel! De publicatie site van Doorpakken is volledig gevuld. Met uitleg over wat de thema’s allemaal doen, maar ook mooi concrete stappenplannen en tools om mee aan de slag te gaan. 

Hieronder een overzicht van alle publicaties en resultaten van de thema’s van Doorpakken op digitalisering.   

Thema  Publicaties  
Algemeen 
Leven lang ontwikkelen 
Digitaal burgerschap 
Leermiddelen 
Eigen dossier 
 • Praatplaat en whitepaper opgeleverd die inzicht geven in de gebruiksscenario’s, data en databronnen  
 • Naar aanleiding van gewenste databronnen mede bijgedragen aan een inspiratienotitie over het belang van skills 
Onderwijslogistiek 
 • De serviceconcepten samengevat in vier scenario’s voor flexibilisering (op basis van de scenario’s ontwikkeld in het Versnellingsplan Onderwijs en ICT). 
 • Deze scenario’s verder uitgewerkt in bollenplaten met toelichting in een impactanalyse, waarin de logistieke grondregels zichtbaar worden (op basis van onderzoek in de scholen en door het benutten van kennis van experts en wetenschappers). 
Data-ondersteund onderwijs 
 • Mensen bij elkaar gebracht door oprichting van een kennisgroep, en daarnaast door het organiseren van een data-conferentie en data-dinsdagen. 
 • Pilots – in de vorm van datacoalities, zoals de datacoalitie Student Journey en de datacoalitie Studievoortgang – worden ondersteund met expertise en hulp 
 • Lancering van de Quickscan Studiedata met het Versnellinigsplan 
 • Publicatiesite: waarom we iets met data moeten 
Docentondersteuning 
 • Best practices opgehaald rondom de faciliterende aanpak van o.a. Bruggen Bouwen en de Community of Practice (middels waarderend actieonderzoek) en gepubliceerd in kookboek 
 • Onderzoek naar scholingsaanbod voor professionalisering rondom ict en onderwijs uitgevoerd en gepubliceerd. De samenvatting is te vinden in deze infographic. 
 • De gespreksstarter om met het docententeam een goed gesprek met elkaar te voeren over gewenste ontwikkelingen op het gebied van ict-bekwaamheid. En de handleiding gespreksstarter. 
Innovatie stimuleren 
 • Innovatie-wiki waarin ondersteuning aan teams ook zichtbaar bredere resultaten oplevert.  
 • De kennis over innoveren en veranderen wordt uitgedragen middels publicaties. Daarbij wordt het concept van de innovatiecirkel (John Schobben) nadrukkelijk gebruikt.  
Reacties (0)
Geef een reactie