Programma Doorpakken op Digitalisering

Hoe kan digitalisering bijdragen aan nóg beter mbo-onderwijs - omdat de arbeidsmarkt, de maatschappij en de technologische ontwikkelingen daarom vragen? Dat was de kernvraag die de basis vormde voor het landelijke programma Doorpakken op Digitalisering
(2019-2022).

Docenten, stafmedewerkers en bestuurders van mbo-scholen werkten drie jaar lang samen aan de volgende thema's: Flexibilisering & Modularisering, Digitaal Burgerschap, Leermiddelen, Onderwijslogistiek, Data-ondersteund onderwijs, Docentondersteuning en Innovatie. In themateams werd gewerkt aan oplossingen voor dit complexe vraagstuk. Met alle kennis die is opgedaan en producten die zijn ontwikkeld, kunnen we in het mbo volgende stappen zetten, zodat we blijven doorpakken op digitalisering om het onderwijs toekomstgericht en flexibel te organiseren.

Samenwerkingpartners

Op elk thema werkte een team met aanvoerders en verbinders aan de realisatie van de ambities. Zij legden de verbinding met wat er breed in het veld gebeurt en met de activiteiten van onze partners: Kennisnet, SURF, MBO Raad, SBB en  OCW.

Opbrengsten

Wat heeft het programma Doorpakken op Digitalisering opgeleverd?
Op de website Publicatiesdoorpakken.nl vind je alle opbrengsten van het programma.

Belangrijke documenten