Marktconsultatie ‘Toekomst van de Leermiddelenketen’

Een zestal ROC’s (Deltion College, MBO Rijnland, ROC van Amsterdam/Flevoland, Friesland College, Clusius College, Rijn IJssel) heeft in 2018 het initiatief genomen tot een informatieve marktconsultatie met betrekking tot de toekomst van de leermiddelenketen, deze marktconsultatie was niet ten behoeve van een inkooptraject.

De digitale leermiddelenketen is in beweging. In de afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet in het standaardiseren van de bestel en leveringsprocessen. Het gebruik van de ECK standaard ‘Distributie & Toegang’ en de Entree federatie heeft voor scholen veel opgeleverd. Met de komst van de nummervoorziening en de onafhankelijke catalogus ontstaan er op korte termijn nieuwe mogelijkheden die de scholen in het MBO willen gaan benutten.

Een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de leermiddelenketen is het realiseren van alternatieve bestelroutes voor de (mbo-)student. De achtergrond daarvan is de wens en noodzaak om te voldoen aan de uitgangspunten die in het juridisch kader zijn gesteld (zie Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo, Kennisnet en saMBO-ICT, oktober 2018).

Deze marktconsultatie was bedoeld voor alle partijen die een rol in de keten kunnen of willen spelen. In elk geval waren partijen uitgenodigd om schriftelijk te reageren. Dit kon individueel, maar ook als branchevereniging. 

Documenten:

Aanvullende vragen indienen?

Formulier ten behoeve van vragen over de marktconsultatie. (Vragen kunnen t/m 8 maart 2019 worden ingestuurd)

Vragen en antwoorden inzien. (Vragen worden uiterlijk op 15 maart 2019 beantwoord.)

Ingediende reacties

We hebben in de marktconsultatie reactie gekregen van:

  • Studers*
  • MBO Webshop*
  • Pair Education/Toegang.org
  • GEU*
  • Malmberg*
  • Edu’Actief*
  • Codename Future

* De reactie van deze partijen mogen we delen, zie onderaan in de bijlagen!

Overige vragen? Neem contact op met info@sambo-ict.nl