Convenant Cyberveiligheid ondertekend tijdens MBO Digitaal Conferentie

Vandaag is het Convenant Cyberveiligheid officieel ondertekend. Tijdens de MBO Digitaal Conferentie hebben Jozien Winterman (voorzitter Regiegroep IBP), Pauline Satter (voorzitter MBO Digitaal) en Adnan Tekin (voorzitter van de MBO Raad) het convenant met hun handtekeningen bekrachtigd. Hiermee onderstrepen zij dat de mbo-scholen samenwerken op het gebied van cyberveiligheid.

In het Convenant Cyberveiligheid legden de leden van de MBO Raad de uitgangspunten en afspraken voor mbo-brede samenwerking op het gebied van cyberveiligheid vast. Door hieraan te committeren kunnen we in de mbo-sector efficiënt samenwerken, samen investeren in maatregelen en gezamenlijk rekenschap afleggen aan de maatschappij.

Programma Cyberveiligheid

Het convenant Cyberveiligheid komt voort uit het programma Cyberveiligheid. Dit programma heeft als doel om de cyberweerbaarheid van de mbo-sector te vergroten. Mbo-brede samenwerking is een belangrijk onderdeel daarvan. Binnen het programma werken mbo-scholen samen om kennis te delen, kwetsbaarheden te identificeren en best practices uit te werken. Om dit goed te kunnen doen, hebben de leden van de MBO Raad gezamenlijke uitgangspunten en afspraken vastgelegd in het Convenant Cyberveiligheid.

Meer informatie over het convenant

Op de website van het programma Cyberveiligheid vind je meer informatie over het Convenant Cyberveiligheid. Hier staat ook de bijlage van het volledige convenant en een uitgebreide Q&A-pagina Convenant Cyberveiligheid, met antwoorden op vragen die het programma tijdens de informatiebijeenkomsten en via andere kanalen heeft ontvangen. Voor een toelichting op het Convenant Cyberveiligheid of het programma Cyberveiligheid kun je ook contact opnemen met programmamanager Martijn Bijleveld.

Reacties (0)
Geef een reactie