Regeling Gratis leermiddelen voor taal, rekenen en burgerschap: bekijk de updates op onze FAQ-pagina

De FAQ-pagina over de tijdelijke regeling ‘Gratis leermiddelen voor taal, rekenen en burgerschap’ die we op 5 april plaatsten, is geactualiseerd met nieuwe vragen en antwoorden.

Aanleiding voor de tijdelijke regeling voor mbo-studenten onder de 18, is dat goede basisvaardigheden voor iedereen een noodzakelijke voorwaarde is om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Daarom investeren we in goede basisvaardigheden voor alle mbo studenten. Passend daarbij worden schoolboeken en licenties voor basisvaardigheden (deels) kosteloos ter beschikking gesteld aan minderjarige mbo-studenten. Daardoor ontstaat meer gelijkwaardigheid met leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook wordt de drempel naar het mbo verlaagd. Om deze tijdelijke maatregel uitvoerbaar te houden, voorziet deze in een algemene tegemoetkoming in schoolkosten, niet specifiek gekoppeld aan basisvaardigheden.

Meer weten? Bekijk onze FAQ-pagina

Wil je meer weten over het hoe(veel), wat en waarom van deze regeling en/of wil je weten bij wie je terecht kunt voor meer informatie over de dienst die MBOwebshop aanbiedt? Ga naar onze FAQ-pagina met de meest gestelde vragen en antwoorden. Deze pagina updaten we regelmatig met nieuwe vragen en antwoorden.

Reacties (0)
Geef een reactie