Focus op Vakmanschap

Het actieplan “Focus op Vakmanschap” geeft voor de komende jaren richting aan de sector MBO. Het is een plan gericht op verbetering van het MBO, door het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, vereenvoudiging van het stelsel en een efficiëntere en betere bedrijfsvoering.

Uit het actieplan MBO ‘Focus op Vakmanschap 2011 – 2015’:

Het kabinet wil dat alle MBO-instellingen goed presteren. Daarvoor dient dit Actieplan MBO ’Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Aan het eind van deze kabinetsperiode wil het kabinet de volgende doelen hebben bereikt:

  • In het MBO ligt de focus op goed, initieel beroepsonderwijs voor jongeren. Een diploma dat een solide basis biedt voor werk of doorstroom naar een hoger opleidingsniveau is het belangrijkste doel. MBO-instellingen leveren ieder hun aandeel in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters tot 25.000 in 2016. Het kabinet schept de randvoorwaarden door de complexiteit van het bvestelsel te verminderen.
  • De besturing en de bedrijfsvoering van alle instellingen zijn op orde. Leerlingen worden uitgedaagd een prestatie te leveren waarop ze trots kunnen zijn. Daarvoor ontvangen ze voldoende onderwijstijd, les van professionele docenten, degelijke onderwijsprogramma’s en examens.
  • Het beroepsonderwijs is competitief met het algemeen vormend onderwijs. Aan het eind van deze kabinetsperiode wil ik dat deze route naar vakmanschap beter gewaardeerd wordt door jongeren en ouders. Meer jongeren kiezen voor het beroepsonderwijs, omdat de economie niet alleen wetenschappers en managers nodig heeft om economisch voorop te blijven lopen! Instellingen krijgen aan het eind van deze kabinetsperiode van studenten een dikke zeven als rapportcijfer.

Voor meer informatie, zie:

Het originele Actieplan ‘Focus op Vakmanschap’  
De website van MBO15 
De website van de MBO Raad

Focus op Vakmanschap gerelateerde berichten:

Vakmanschap in de 21e eeuw, ondernemend en duurzaam beroepsonderwijs 11 februari, 2016 - De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat komt mede door de inzet van nieuwe technologie. Nieuwe beroepen ontstaan, andere verdwijnen. Vakkennis en werkzaamheden veranderen steeds...
PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 3 beschikbaar 8 juli, 2015 - saMBO-ICT heeft een Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de Herziene...
Programma iFoV 2015 23 februari, 2015 - De afkorting iFoV staat voor informatie en systemen Focus op Vakmanschap. Het actieplan Focus op Vakmanschap heeft voor MBO-instellingen gevolgen voor informatie en systemen. Het...
Wetsvoorstel macrodoelmatigheid mbo aangenomen door Tweede Kamer 19 december, 2014 - De Tweede Kamer nam op 18 december het wetsvoorstel Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs aan. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. De invoeringsdatum...
PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 2 beschikbaar 18 november, 2014 - Ten behoeve van de aanpassing van processen en systemen heeft saMBO-ICT een Programma van Eisen (PvE) gemaakt in het kader van de invoering van de...
Meld u aan voor het programma Big Data 2 september, 2014 - In december 2014 starten we de tweede keer het programma Big Data. Bent u projectleider bij een MBO-instelling en wilt u werken aan de verbetering...
PvE Herziening Kwalificatiestructuur beschikbaar 20 juni, 2014 - In de bijlage vindt u het Programma van Eisen (PvE) herziening kwalificatiestructuur. In dit PvE wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen...
Slotbijeenkomst PvE’s herziening kwalificatiestructuur 15 mei, 2014 - Op 14 mei is in een druk bezochte bijeenkomst van leveranciers en gebruikersgroepen de voorlaatste versie van het Programma van Eisen besproken. De drie functionele...
Procesmodel Onderwijstijd in control toegelicht 15 mei, 2014 - Het Procesmodel Onderwijstijd in control is op 14 mei besproken met leveranciers en gebruikersgroepen en goed ontvangen. Met name de checklist waarmee instellingen kunnen toetsen...
Digitaal magazine Herziening MBO gelanceerd 14 mei, 2014 - Het digitale magazine ‘Herziening MBO’ is gelanceerd. Dit magazine gaat over de implementatie van de herziening van de kwalificatiestructuur mbo. Het informeert op een aantrekkelijke...