Sturing geven aan digitale transformatie voor bestuurders: inschrijving nieuwe rondes leergang geopend!

Na vier succesvolle leergangen ‘Sturing geven aan digitale transformatie voor bestuurders’ starten we op 12 september 2024 en 30 januari 2025 met twee nieuwe groepen. Inmiddels hebben ruim twintig collega-bestuurders in het mbo de leergang gevolgd. De inschrijving is geopend!

Tijdens de leergang gaan bestuurders vijf dagen, over een periode van een half jaar, in kleine groepen met collega-bestuurders aan de slag met digitale transformatie. Het ontwikkeltraject werkt vanuit drie verschillende perspectieven: de impact op de maatschappij, de impact op onderwijs en leren, en vanuit publieke waarden. In de eerste drie modules bouwen bestuurders aan de verandervraag en een dashboard voor de eigen organisatie. In module 4 werken de groepen dit verder uit naar een nieuwe manier van strategievorming. Een die past bij het tempo van de digitale wereld. In de laatste module gaat de blik naar buiten: wat moeten we als sector gezamenlijk oppakken? En hoe werken we dan samen?

Samen de toekomst bouwen

De leergang wordt geleid door innovatie- en verandermanager Stephanie Ottenheijm. Wat zijn haar ervaringen tot nu toe? ‘In dit ontwikkeltraject verkennen we met sprekers van binnen en buiten de sector hoe technologie onze samenleving en het onderwijs beïnvloedt. En wat dat van bestuurders vraagt. Door met elkaar dat gesprek te voeren ontstaat inzicht in hoe leidinggeven verandert als gevolg van digitalisering. Niet alleen voor de eigen instelling, ook voor de sector. Per groep kijk ik welke vragen leven, zoals – “Wat houdt digitalisering in en hoe ziet de volgende stap eruit voor mij en mijn organisatie en moet ik overal in meegaan of heb ik keuzes?” – en hoe we daarop kunnen inspelen. Daardoor is elke groep weer anders. De rode draad is echter: Welke toekomst zien we als wenselijk en hoe kunnen we die samen bouwen?’ Die gesprekken leveren waardevolle inzichten op. Voor de eigen organisatie, en over hoe samen te werken in de sector. In de laatste module werken we aan concrete voorstellen voor die samenwerking. Inclusief de wijze waarop we die samenwerking invulling geven.’

Inschrijven
Wil je je direct inschrijven? Dat kan via dit aanmeldformulier.

Meer informatie
Meer informatie over de inhoud, locatie en tijden en/of weten hoe collega-bestuurders de leergang ervaren? Kijk op onze informatiepagina en lees de publicatie ‘Sturing geven aan digitale transformatie’ met testimonials van Joke Bos, Pauline Satter, en Aniel Ramawadh. Andere vragen over deze leergang? Neem dan contact op met Martijn Timmer. De startdata zijn:

2024

12 september I Module 1
17 oktober I Module 2
05 november I Module 3
03 december I Module 4
17 december I Module 5

2025

30 januari I Module 1
07 maart I Module 2
28 maart I Module 3
17 april I Module 4
15 mei I Module 5

Reacties (0)
Geef een reactie