Sturing geven aan digitalisering voor bestuurders in het mbo

Onze sector is volop in transitie. Bij veel scholen zijn er al aanpassingen gemaakt in de architectuur en de infrastructuur om het onderwijs van de toekomst vorm te gegeven: onderwijs waar een leven lang ontwikkelen centraal staat en de lerende een eigen leerpad samenstelt. Ontwikkelingen waarbij digitalisering een steeds fundamentelere rol inneemt. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie klaar is voor deze ontwikkeling? Hoe behoud je overzicht en regie?

Keuzes in dit proces hebben niet alleen invloed op de toekomst van het onderwijs, maar ook op waarden zoals gelijkheid, autonomie en privacy. Door de allesomvattendheid is het een complex thema om aan te sturen. Met de leergang Sturing geven aan digitalisering voor bestuurders word je uitgedaagd om, samen met acht collega’s, meer zicht te krijgen op:

• Hoe digitalisering ons onderwijs verandert.
• Hoe digitalisering kan bijdragen aan het invullen van onze maatschappelijke opgave.
• Tot welke strategische vraagstukken en keuzes dat leidt.
• Wat de impact van deze keuzes is op de organisatie.
• Wat werkt bij implementatie.

Publicatie Sturing geven aan digitalisering in het mbo voor bestuurders

Meer informatie, aanmelden en startdata

De leergang wordt vijf keer aangeboden. Ga naar de startdata van de groepen en de vijf modules. Wil je meer weten? Lees dan bovenstaande Publicatie Sturing geven aan digitalisering met ervaringen van collega-bestuurders. Interesse gekregen? Meld je hier aan.