Datadinsdag op 11 juni over programma DataWijs bij Albeda. Ben je erbij?

Op 11 juni 2024 verzorgt JaapJan Vroom de vijfde Datadinsdag van dit jaar. Dit keer is hij te gast bij het Albeda College in Rotterdam. Er staan weer twee mooie onderwerpen op de agenda: het implementatieprogramma DataWijs en de Datacoalitie Datagedreven Onderzoek. Ben je er bij?

Programma DataWijs

Albeda trapt af met “DataWijs”. Een programma dat data inzet voor optimale ondersteuning binnen het onderwijs. Dit programma is gebaseerd op een heldere visie op data-ondersteund onderwijs. Op basis van deze visie heeft Albeda specifieke doelstellingen geformuleerd en 24 projecten gedefinieerd in een Doel Inspanningen Netwerk (DIN), die ze de komende jaren gaan uitvoeren. Sprekers van Albeda zijn Ronald Luijer* en Jeroen van der Graaf**. Over het programma zeggen ze: “Hiermee gaan we direct bijdragen aan het studiesucces van studenten. We staan voor grote uitdagingen om de organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. We willen graag ervaringen uitwisselen met collega-instellingen over deze uitdagingen, zoals: Hoe verbeteren we, en krijgen we grip op de datakwaliteit? Hoe kunnen we standaardiseren en harmoniseren zonder de vrijheid van onderwijsinrichting aan te tasten? Hoe krijgen we onze collega´s mee in deze grote veranderingen?”

* Informatiemanager en programmamanager DataWijs

** Docent, College Informatie-adviseur en kerngroeplid DataWijs

Datacoalitie Datagedreven onderzoek

Het tweede deel van de datadinsdag bestaat uit een bijdrage van Harry van der Vis***. In de datacoalitie Datagedreven Onderzoek (DGO) werken zestien roc’s samen om als coalitie informatie te leveren aan het onderwijs met hoge sturingswaarde. Harry gaat in op de activiteiten van een van de werkgroepen die zich richt op handreikingen ontwikkelen voor het maken van dashboards. Harry deel een handreiking over de instroom, belanghebbenden en hoe je deze van informatie kunt voorzien. Verder werkt de werkgroep aan een catalogus van handreikingen voor het mbo. Hij spreekt jullie graag over jullie eigen plannen, ervaringen en wensen op dit gebied. Tom Olsthoorn (Hutspot) zal als projectleider van de datacoalitie het bredere kader van de coalitie toelichten.

*** Business Intelligence Analist Albeda college en lid van de Datacoalitie Datagedreven Onderzoek

Meer informatie

Datum: 11 juni 2024
Tijd: 10:30 – 12:00
Aanmelden voor deze online bijeenkomst kan via Miranda Glasbergen. Na aanmelding ontvang je de Teamslink.

Datadinsdag vanuit jouw school?

Deze datadinsdag is de vijfde in de Datadinsdagreeks en wordt met en vanuit Albeda College online gepresenteerd. Wil jij ook meedenken over een sessie, heb je een prangende data-vraag, een mooi voorbeeld van data-gebruik in jouw onderwijs(instelling)? En/of wil je samen een Datadinsdag met MBO Digitaal organiseren op jouw school (mbo/hbo)? Stuur een mail naar: JaapJan Vroom.

Reacties (0)
Geef een reactie