Netwerk onderwijslogistiek

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen:

Rob Vos (MBO Digitaal)

Netwerkbijeenkomsten:
  • 9 juni 2022
  • 13 oktober 2022 fysiek
  • 19 januari 2023 digitaal
  • 13 april 2023 fysiek
  • 9 juni 2023 digitaal

--> Je kunt je hier voor het netwerk onderwijslogistiek (en de eerstvolgende bijeenkomst) aanmelden.

Leergang onderwijslogistiek

Heb je interesse in een leergang onderwijslogistiek, neem contact op met Rob Vos.

De kwaliteit van onderwijs is voor een onderwijsinstelling zijn grootste goed. Die kwaliteit bepaalt in hoge mate de resultaten van de instelling in zijn algemeenheid en die van de studenten in het bijzonder. De kwaliteit heeft grote invloed op mogelijke uitval van studenten en ook op de tevredenheid van studenten en docenten. Toenemende flexibilisering en personalisering van het onderwijs, verdergaande differentiatie naar vorm en inhoud worden steeds belangrijker. En daarmee wordt naast de kwaliteit van het onderwijs zelf, ook wel de ‘grote kwaliteit’ genaamd, de kwaliteit van de onderwijsorganisatie, van de onderwijslogistiek steeds belangrijker. De behoefte aan voldoende ‘kleine kwaliteit’ gaat een steeds grotere rol spelen.

Daarmee komt onderwijslogistiek prominent op de agenda van het mbo-onderwijs. Ontwikkelingen als het aanbieden van keuzedelen vanuit de herziening kwalificatiestructuur dragen daar nog eens extra aan bij.

Ook al wordt het nog niet overduidelijk door onderzoek aangetoond, het is de verwachting dat een verbeterde onderwijslogistiek een positieve bijdrage zal leveren aan een toename van kwaliteit van onderwijs, verbetering van de doorlooptijd en van studiesucces, een terugloop in uitval van studenten en een hogere tevredenheid bij studenten en docenten.

Bestuurders van mbo-instellingen hebben in ieder geval aangegeven het van belang te vinden om op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden rond onderwijslogistiek, getuige de vraag van de stuurgroep bedrijfsvoering aan MBO Digitaal om een onderwijslogistiek programma te ontwikkelen om daarmee het thema breed op de kaart te zetten en scholen te ondersteunen in het verbeteren daarvan. Het gaat de bestuurders daarbij niet alleen om een verbetering van de huidige onderwijslogistiek maar juist ook een aanzet te geven om onderwijslogistiek te plaatsen in het perspectief van toekomstige uitdagingen zoals de toenemende vervaging van instellingsgrenzen, flexibilisering ten behoeve van de arbeidsmarkt, een leven lang leren en dergelijke.

Daarbij is het voornaamste knelpunt de zoektocht naar een passende onderwijslogistieke ondersteuning. Instellingen staan steeds meer voor de uitdaging de beweging te maken van ‘belemmering van flexibiliteit’ naar ‘facilitering van flexibiliteit’ (Bakx, 2016). Maar eerst is het van belang om de werkelijke vraag vanuit de mbo-instellingen op te halen. Waar wringt de schoen, welke ontwikkelingen zijn er en waar is behoefte aan. Dat moet de basis zijn van een goed onderwijslogistiek programma.

Het ophalen van de vraag en de huidige problematiek doen we door het organiseren van een leergang en masterclass onderwijslogistiek en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. De opbrengst delen we op conferenties en met de instellingen. In het najaar van 2017 zijn interviews afgenomen om op zoek te gaan naar the best practices rondom onderwijslogistiek. Vier instellingen hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd. De rode draad vanuit deze gesprekken hebben geleid tot een eerste uitgave van onderwijslogistiek in het mbo.

De bijeenkomsten zijn altijd op een donderdag in de maanden februari, april, september en november. Het netwerk heeft ook een besloten Teams-omgeving binnen het MBO Digitaal domein.

Meelezen? Je vindt de uitgave onderwijslogistiek in het mbo op de website van Kennisnet of bij de berichten van de website van MBO Digitaal. Voor meer inhoudelijke informatie en te delen documentatie rondom het onderwerp onderwijslogistiek is het mogelijk lid te worden van de groep onderwijslogistiek via de MBO Digitaal site.

praatplaat

Gerelateerde berichten

Donderdag 14 april netwerkbijeenkomst onderwijslogistiek 1 april, 2022 - Beste collega’s onderwijslogistiek, In februari hadden we onze laatste bijeenkomst. Met ‘Onderwijs(logistiek) in transitie’ hadden we een druk programma. Landstede vertelde over de acht onderwijslogistieke...
Terugblik netwerk onderwijslogistiek 10 februari 2022 14 februari, 2022 - Op donderdag 10 februari 2022 was het om 14:00 uur weer tijd voor de eerste netwerkbijeenkomst onderwijslogistiek van het kalenderjaar 2022. Dit keer mochten we...
Terugkoppeling OL bijeenkomst 25 november 30 november, 2021 - Donderdag 25 november 2021 was er weer een netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek. Met meer dan vijftig deelnemers was het weer een drukbezochte middag. Je vindt het verslag in dit bericht.
Terugblik Netwerk Onderwijslogistiek 7 oktober 12 oktober, 2021 - Afgelopen donderdag 7 oktober was er weer een netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek. Met bijna vijftig deelnemers was het weer een drukbezochte middag. De agenda voor de middag...
Terugblik netwerk onderwijslogistiek 15 juni, 2021 - 10 juli en de laatste netwerkbijeenkomst onderwijslogistiek voor de zomervakantie van 2021 gaat met bijna 40 aanwezigen van start. Na de opening en het welkom...