Het netwerk Onderwijs en Digitalisering bestaat uit sleutelpersonen op het gebied van onderwijsinnovatie & ict, die binnen dit netwerkwerk kennis en ervaringen met elkaar delen. De sleutelpersonen vervullen binnen de eigen instelling een brugfunctie tussen het management en de onderwijspraktijk.

Het netwerk komt 4 à 5 keer per jaar bij elkaar. Vooraf krijgen genodigden de kans om de onderwerpen op de agenda te bepalen. Doelstelling is om in te kunnen spelen op actuele vragen uit de scholen. De onderwerpen zijn wel altijd te relateren aan digitale didactiek, denk bijvoorbeeld aan monitoring van de vaardigheden van het lesgevend personeel of de inzet van het Toolwiel.

Onderwijs en Digitalisering wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal; Marit Montsanto, Martijn Bijleveld en Rob Vos treden op als coördinator en aanpreekpunt. Wil je weten of en door wie jouw instelling vertegenwoordigd is, neem dan contact op met een van hen.

Voor de leden is er in de teamsomgeving van MBO Digitaal een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en maar we de contactpersonen van de deelnemende instellingen elkaar ook digitaal vinden om kennis en ervaring uit te wisselen.

Contactpersoon

Marit Montsanto


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl