Gebruikersgroep PortalPlus

Vanwege het toenemend aantal PortalPlus gebruikers en het feit dat de applicatie een cloudoplossing is geworden, ontstond er eind 2016 behoefte om als instellingen die PortalPlus gebruiken meer samen te werken. Het idee ontstond om een gebruikersgroep op te richten onder de vlag van MBO Digitaal. De gebruikersgroep is begin 2017 van start gegaan.

Bijeenkomsten

  • 6 oktober 2022 10.00 – 12.30 u MS Teams;
  • 24 november 2022 10.00 – 13.00 u bij PortalPlus in Rotterdam;
  • 2 februari 2023 10.00 – 12.30 u MS Teams;
  • 1 juni 2023 10.00 – 13.00 u bij MBO Raad in Woerden.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep is de heer Piet Hartog van Gilde Opleidingen. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@mbodigitaal.nl.

De gebruikersgroep PortalPlus heeft voor haar leden in de Teams-omgeving van MBO Digitaal een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten, maar waar ook gechat kan worden, zodat er ook buiten de bijeenkomsten contacten onderhouden kunnen worden.

Productinformatie

Informatie over het product PortalPlus staat op www.portalplus.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl