Gebruikersgroep OnTrac

Ook examens en toetsen worden steeds vaker digitaal afgenomen. Vaak gebeurt dit via verschillende systemen, zoals Facet, TOA of Remindo. Met behulp van Ontrac kunnen de examens vanuit één systeem gepland worden, en worden de benodigde studentgegevens en hulpmiddelen automatisch klaargezet in het examenplatform. Tevens biedt Ontrac een centraal overzicht voor studenten waar alle examens voor die student klaar staan, een soort examen-startpagina dus.
Het digitale examineringslandschap ontwikkelt zich snel. Zo werken leveranciers onderling samen aan beveiliging via SchoolYear en elektronisch uitwisselen van resultaten naar het SIS met behulp van de Open Onderwijs API (ooAPI).
De Ontrac Gebruikersgroep is op Initiatief van Aventus opgericht om elkaar te helpen bij het inrichten en gebruik van deze systemen, maar vooral ook een visie en invloed op de ontwikkelagenda vanuit het Onderwijs naar de leveranciers te borgen.  

Bijeenkomsten

De eerst volgende bijeenkomst is fysiek bij Xebic in Ede en kan worden desgewenst worden gecombineerd met de Xebic klantenmiddag. Om 12:00 uur wordt voor een lunch gezorgd. In het teams kanaal van de gebruikersgroep kun je meer informatie hierover verkrijgen.

  • 15 juni 2023 9.45 – 12.30 in Ede

Organisatie

De gebruikersgroep Ontrac heeft voor haar leden in de teamsomgeving van MBO Digitaal een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en maar we de contactpersonen van de deelnemende instellingen elkaar ook digitaal vinden om kennis en ervaring uit te wisselen. Momenteel zijn er c.a. 20 scholen aangesloten bij de gebruikersgroep. Je kunt je aanmelden via een email naar info@mbodigitaal.nl. Vermeld daarbij graag wel even van welke instelling je bent en wat jouw functie is.

Productinformatie

Ontrac is een product van Xebic: https://www.xebic.com/nl/oplossingen/ontrac.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl