Gebruikersgroep Eduarte

De gebruikersgroep Eduarte behartigt de operationele en tactische belangen van de Eduarte gebruikers en helpt daarbij de leverancier Iddink Groep om de applicatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de instellingen. In de bijeenkomsten van de gebruikersgroep Eduarte wordt door de gebruikers onderling kennis uitgewisseld en de hoofdlijnen van de wensen voor het pakket worden aan de leverancier kenbaar gemaakt.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep Eduarte doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

  • 20 juni 2022 (Teams);
  • 10 oktober 2022 (Utrecht);
  • 28 november 2022 (Teams);
  • 6 februari 2023 (Utrecht);
  • 17 april 2023 (Teams);
  • 19 juni 2023 (Utrecht).

De gebruikersmiddagen duren van 13.00 tot 16.00 uur. Vaste punten op de agenda zijn de terugkoppelingen vanuit landelijke overleggen, lopende projecten, geprioriteerde wijzigingen en nieuws vanuit de leverancier.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep Eduarte is de heer Mark Leummens van ROC van Amsterdam/Flevoland. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@mbodigitaal.nl.

De gebruikersgroep Eduarte heeft voor haar leden in de Teams-omgeving van MBO Digitaal een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en maar we de contactpersonen van de deelnemende instellingen elkaar ook digitaal vinden om kennis en ervaring uit te wisselen.

Productinformatie

Informatie over het product Eduarte staat op www.eduarte.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl