IBP netwerkbijeenkomst 12 december 2019

Op 12 december was het Netwerk ibp in het mbo bij elkaar voor de laatste netwerkbijeenkomst van het jaar. Het programma stond vooral in het teken van de Benchmark IBP/E in het mbo 2019 en de bijeenkomst had mede daardoor een record-opkomst van 70 ibp-ers.

Het programma ging van start met de mededelingen en een terugkoppeling uit de werkgroepen. Daarna de presentatie van de resultaten van de Benchmark IBP/E in het mbo 2019. Eindresultaat: voor elk van de drie onderdelen Informatiebeveiliging, Privacy en Examinering kwam de gemiddelde score uit op 2,5; opnieuw een stap voorwaarts richting ons ambitieniveau van 3.0.

Vervolgens een korte demo van de Appchecker die door Kennisnet is gebouwd op basis van de beslisboom die vorig jaar in dit netwerk ontwikkeld is. Dat is een hele bruikbare tool geworden om docenten te helpen een goede afweging te maken over het gebruik van apps in de klas.

Daarna werd in vijf werkgroepen gesproken over

  1. IBP-tooling: hoe gaan we hiermee verder?
  2. DPIA: demo/beoordeling van de voorgestelde modelaanpak.
  3. Benchmark IBP/E: wat is er nodig om naar niveau 3 te komen?
  4. Doorontwikkeling toetsingskaders.
  5. Peer review: welke scenario’s zijn mogelijk?

Daar is veel bruikbare feedback uitgekomen en er zijn twee werkgroepen geformeerd. Een met betrekking tot de IBP-tooling en een andere werkgroep voor de doorontwikkeling van de toetsingskaders.

Ook uit het werkgroepje dat zich heeft gebogen over de peer review kwam een scenario naar voren dat wij verder gaan uitwerken en voorleggen aan de deelnemers van de Benchmark.

Kortom: een hele goede bijeenkomst waar we met z’n allen een weer veel inspiratie hebben opgedaan voor een mooi nieuw ibp-jaar.

Reacties (0)
Geef een reactie