Presentaties 24e saMBO-ICT conferentie

De presentaties van de keynotes en workshops zijn inmiddels beschikbaar.
Via de links kunt u deze bekijken en downloaden.

 

 

Keynotes

Plenair

Workshops

 1. Even bijpraten over saMBO-ICT & Kennisnet
  – door Jan Bartling (saMBO-ICT) & Jan Kees Meindersma (Kennisnet)
 2. Social media in de klas
  – door Hannelore Engels (ROC West-Brabant, IT-Workz)
 3. InCasu, een ambitieus casusmodel
  – door Marjolein van Daalen & Henri Roosdorp (ROC Mondriaan)
 4. Verbeterde stagematching in de klas
  – door Ad Geluk (Colo) & Niels Leijssenaar (Stoas)
 5. Help! Wij hebben (g)een informatiemanager!
  – door Marc van Leeuwen (Twynstra Gudde)
 6. Portal? Studenten hebben toch al een portal?
  – door Jacco Jasperse (Hogeschool Zeeland) & Remco Rutten (SURFnet)
 7. Crowdsourcing als methodiek voor onderwijsinnovatie
  – door Pieter van Knippenberg (ROC West-Brabant) & Marcel Oostdijk (Outfox)
 8. Samenwerken, hoe doe je dat?
  – door Jasper Dijkman (Universiteit Twente)
 9. Een methodiek voor business cases bij ICT-investeringen in het onderwijs
  – door Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) & Maarten Kuiper (Twynstra Gudde)
 10. Cloudcomputing
  – door Rik Burger (Johan Cruyff College Amsterdam) & Wijnand Baretta (Perceptum)
 11. Games, een vanzelfsprekend onderdeel van het leermiddelenpakket
  – door Hester Wobben (Ontwikkelcentrum) & Roel Hagedoorn (Prinsentuin College)
 12. Laptops in het MBO, een update
  – door Maaike Stam (ROC van Amsterdam) & Mieke van Keulen (Kennisnet)
 13. Knooppunt MBO, samen komen we verder (presentatie via Youtube)
  – door Koning Willem I College & Maries Dinaux (Stichting Praktijkleren)
 14. Augmented Reality in de praktijk
  – door Yvette van den Bersselaar & Peter Stadhouders (Prinsentuin Oudenbosch)
 15. SLB/BPV in on-line BBL
  – door Carlo Trommels & Christa Middendorp (ROC Mondriaan)
 16. Naar een nieuw portaal van ROC van Twente: een visie, een roadmap, het realisatieplan
  – door Hans Schouten (ROC van Twente) & Carlo van Haren (Winvision)
 17. Instructables Restaurant
  – door Robert Mens (Cingel College)
 18. De digitale leerlijn voor docenten, iedere docent e-competent!
  – door Annet Smith (Nova College)
 19. De virtuele klas
  – door Benno Hams (OSG Hengelo) & Pieter Klijs (ROC West-Brabant) & Niels Scherling (Cisco)
 20. Talking pen
  – door Robert van Weldam & Co van Houten & Edgar van Oostrum (ROC van Amsterdam)
 21. Wat gebeurt er in het Hoger Onderwijs?
  – door Rob Keemink (Windesheim)
 22. Triple A in de praktijk: het opbouwen van de onderwijscatalogus
  – door Frans Thijssen (ROC De Leijgraaf)
 23. Het nieuwe werken voor studenten
  – door Karin Asscher (Kellebeek College) & Laldjiet Soochit (IT-Workz)
 24. Taalperfect: digitale scholing, controle en examinering bij Nederlands
  – door Leon Aanraad & Jac van Ginderen (ROC West-Brabant)
 25. ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie
  – door Ed Clevers en Matthé Drost (ROC Nijmegen)
 26. Gebruik van de portal in de klas/V-alert
  – door Peter Luyten (Scala)
 27. De distributieketen door digitaal leermateriaal
  – door Jan Bartling & Willem-Jan van Elk (saMBO-ICT) & Leo Bakker (Kennisnet)
 28. Technologies to Watch: opkomende technologieën en hun waarde voor het MBO
  – door Stephanie Ottenheijm (Kennisnet) & Pieter Vorstenbosch (Stichting SintLucas – de eindhovense school)
 29. Device onafhankelijk digitaal schoolgebouw; bouw van het team en de techniek
  – door Inge Meere (Da Vinci College)
 30. Meten is weten: hoe bestuurt het ROC van Twente haar IV- en ICT-organisatie?
  – door Rick Ruumpol & Frans van Eekelen (ROC van Twente)

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie