Definitief programma 24e saMBO-ICT conferentie

Het definitieve programma voor de 24e saMBO-ICT conferentie is inmiddels bekend.
Deze pagina is ook mobiel op te roepen zodat het programma makkelijk mobiel is te raadplegen! Zet deze url dus alvast in uw mobiele favorieten.

Tijdens de conferentie gebruiken we als hashtag #sambowb, zodat ook thuisblijvers en geinteresseerden via Twitter de conferentie kunnen volgen.

Programma 24e saMBO-ICT Conferentie
woensdag 14 september 2011
15:15
Vertrek bus vanuit hotel Gilze-Rijen naar Florijn College Breda
15:30-16:00
Ontvangst deelnemers 24ste saMBO-ICT Conferentie
16:00-16:05 Opening / welkom door Henk Voermans, dagvoorzitter
16:05-16:15
Inleiding door Jan Bartling, manager saMBO-ICT
16:15-16:55
Keynote: De mogelijkheden zijn ongekend
Door Jaap Oomen (Effent)
17:00
17:45
1: Even bijpraten over saMBO-ICT & Kennisnet Lokaal 351
– door Jan Bartling (saMBO-ICT) & Jan Kees Meindersma (Kennisnet)
2: Social media in de klas Lokaal 68
– door Hannelore Engels (ROC West-Brabant, IT-Workz)
3: Een ambitieus casusmodel Lokaal 67
– door Marjolein van Daalen & Henri Roosdorp (ROC Mondriaan)
4: Verbeterde stagematching in de klas Lokaal 69
– door Ad Geluk (Colo) & Niels Leijssenaar (Stoas)
5: Help! Ik ben een informatiemanager Lokaal 167
– door Marc van Leeuwen (Twynstra Gudde)
6: Hoezo portal? Studenten hebben toch al een portal? Lokaal 168/169
– door Jacco Jasperse (Hogeschool Zeeland) & Remco Rutten (SURFnet)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
17:45-18:10
Pauze
18:15
19:00
7: Crowdsourcing als methodiek voor onderwijsinnovatie Lokaal 67
– door Pieter van Knippenberg (ROC West-Brabant) & Marcel Oostdijk (Outfox)
8: Samenwerken, hoe doe je dat? Lokaal 351
– door Jasper Dijkman (Universiteit Twente)
9: Een methodiek voor business cases bij ICT-investeringen in het onderwijs Lokaal 69
– door Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) & Maarten Kuiper (Twynstra Gudde)
10: Cloudcomputing Lokaal 167
– door Rik Burger (Johan Cruyff College Amsterdam) & Wijnand Baretta (Perceptum)
11: Games, een vanzelfsprekend onderdeel van het leermiddelenpakket Lokaal 168/169
– door Hester Wobben (Ontwikkelcentrum) & Roel Hagedoorn (Prinsentuin College)
12: Laptops in het MBO, een update Lokaal 68
– door Maaike Stam (ROC van Amsterdam) & Mieke van Keulen (Kennisnet)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
19:00-21:00
Barbeque
21:00
Vertrek bus vanuit Florijn College Breda naar hotel Gilze-Rijen

 

Programma 24e saMBO-ICT Conferentie
donderdag 15 september 2011
08:30
Vertrek bus vanuit hotel Gilze-Rijen naar Florijn College Breda
08:45-09:15 Ontvangst deelnemers 24ste saMBO-ICT Conferentie
09:15-09:20
Opening / welkom door Henk Voermans, dagvoorzitter
09:20-09:40
Inleiding door Arjan Kastelein,
Raad van Bestuur ROC West-Brabant
09:40-10:15
Keynote: Nieuwe technologie en de impact
Door Theo Huibers (Thaesis)
10:15-10:40
Pauze
10:45
11:30
13: Knooppunt MBO, samen komen we verder Lokaal 67
– door Koning Willem I College & Maries Dinaux (Stichting Praktijkleren)
14: Augmented Reality in de praktijk Lokaal 351
– door Yvette van den Bersselaar & Peter Stadhouders (Prinsentuin Oudenbosch)
15: SLB/BPV in on-line BBL Lokaal 68
– door Carlo Trommels & Christa Middendorp (ROC Mondriaan)
16: Naar een nieuw portaal van ROC van Twente: een visie, een roadmap, het realisatieplan Lokaal 167
– door Hans Schouten (ROC van Twente) & Carlo van Haren (Winvision)
17: Instructables Restaurant Lokaal 69
– door Robert Mens (Cingel College)
18: De digitale leerlijn voor docenten, iedere docent e-competent! Lokaal 168/169
– door Annet Smith (Nova College)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
11:30-11:45
Pauze
11:45
12:30
19: De virtuele klas Lokaal 69
– door Benno Hams (OSG Hengelo) & Pieter Klijs (ROC West-Brabant) & Jan Roggeveen (Cisco) & 
Niels Scherling  (Cisco)
20: Talking pen Lokaal 68
– door Robert van Weldam & Co van Houten & Edgar van Oostrum (ROC van Amsterdam)
21: Wat gebeurt er in het Hoger Onderwijs? Lokaal 167
– door Rob Keemink (Windesheim, ROC van Amsterdam)
22: Triple A in de praktijk: het opbouwen van de onderwijscatalogus Lokaal 168/169
– door Frans Thijssen (ROC De Leijgraaf)
23: Het nieuwe werken voor studenten Lokaal 351
– door Karin Asscher (Kellebeek College) & Laldjiet Soochit (IT-Workz)
24: Taalperfect: digitale scholing, controle en examinering bij Nederlands Lokaal 67
– door Leon Aanraad & Jac van Ginderen (ROC West-Brabant)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
12:30-13:40
Lunch
13:45
14:30
25: ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Lokaal 168/169
– door Ed Clevers en Matthé Drost (ROC Nijmegen)
26: V-Alert en meer … Lokaal 67
– door Peter Luyten (Scala)
27: De distributieketen door digitaal leermateriaal Lokaal 68
– door Jan Bartling & Willem-Jan van Elk (saMBO-ICT) & Leo Bakker (Kennisnet)
28: Technologies to Watch: opkomende technologieën en hun waarde voor het MBO Lokaal 69
– door Stephanie Ottenheijm (Kennisnet) & Pieter Vorstenbosch (Stichting SintLucas – de eindhovense school)
29: Device onafhankelijk digitaal schoolgebouw; bouw van het team en de techniek Lokaal 351
– door Inge Meere (Da Vinci College)
30: Meten is weten: hoe bestuurt het ROC van Twente haar IV- en ICT-organisatie? Lokaal 167
– door Rick Ruumpol & Frans van Eekelen (ROC van Twente)
Active Gaming – interactief bewegen met Activ Workz
14:30-14:45
Pauze
14:45-15:40
Keynote: Verandermanagement
Door Ernst-Jan Pfauth (NRC Next)
15:40-15:50
Afsluitingswoord door Ben Geerdink, voorzitter saMBO-ICT
15:50-16:00
Overdracht aan ROC Tilburg
16:00-17:00
Afsluitende borrel
16:30
Vertrek bus vanuit Florijn College Breda naar hotel Gilze-Rijen

 1. Even bijpraten over saMBO-ICT & Kennisnet
  Presentator Jan Bartling (saMBO-ICT) & Jan Kees Meindersma (Kennisnet)
  Lokaal 351

  Wat gebeurt er bij saMBO-ICT en Kennisnet? Welke projecten en activiteiten lopen er en wat kun je ermee binnen je eigen onderwijsinstelling? In deze workshop een update in vogelvlucht over alles wat er op dit moment wordt aangepakt. Er is aandacht voor de nieuwste Hoe?Zo!-boekjes, een vooronderzoek examinering, maar ook voor het gebruik van de cloud bij de stage. Het is natuurlijk onmogelijk om alles in korte tijd te vertellen. De presentatie geeft een overzicht, een leidraad om wellicht verdere workshops op te selecteren.
 2. Terug

 3. Social media in de klas
  Presentator Hannelore Engels (ROC West-Brabant/ IT-Workz)
  Lokaal 68

  Social media.. die hype gaat wel over. Social media.. is voor de jeugd. Veel onderwijsinstellingen zien hun leerlingen gebruik maken van social media. Leerlingen hyven, youtuben en twitteren wat af! Het gebruik van social media appelleert aan de competenties die passen bij de 21ste eeuw. Om aan te sluiten op de prikkelende belevingswereld van de leerling is het zinvol om te kijken of en hoe social media in te zetten is binnen het onderwijs. Want hoe kun je social media invoeren in het leerproces?
 4. Terug

 5. Een ambiteus casusmodel
  Presentator Marjolein van Daalen & Henri Roosdorp (ROC Mondriaan)
  Lokaal 67

  InCasu is een multimediaal leerprogramma waarmee de student verpleegkunde d.m.v. casussen het proces van verpleegkundig reduceren en deduceren oefent en verbetert. In het kader van de EXMO regeling van Kennisnet is onderzocht in hoeverre deze ICT-oplossing beantwoordt aan haar eigen ambities. De presentatie toont InCasu, geeft een toelichting en bespreekt de resultaten van het EXMO-onderzoek.
 6. Terug

 7. Verbeterde stagematching in de klas
  Presentator Ad Geluk (Colo) & Niels Leijssenaar (Stoas)
  Lokaal 69

  Het vinden van goede stageadressen is een arbeidsintensief proces voor zowel de student als voor de BPVcoördinator. Tijdens deze presentatie wordt aangetoond hoe u het zoekproces naar stages kunt optimaliseren door gebruik te maken van Stagemarkt. Dit kan rechtstreeks via de site, maar we tonen ook hoe dit met behulp van Stagemarkt White Label geïntegreerd kan worden binnen de bestaande onderwijsomgeving waardoor u meer grip krijgt op het zoeken en vinden en wat u ook veel administratief voordeel kan opleveren.
 8. Terug

 9. Help! Ik heb een informatiemanager
  Presentator Marc van Leeuwen (Twynstra Gudde)
  Lokaal 167

  In het voorjaar hebben saMBO-ICT en Kennisnet samen onderzoek gedaan naar de bijdrage van informatiemanagement in het onderwijs. Hoe kunnen we informatiemanagement succesvol organiseren? Dit hebben we vertaald in een publicatie met als doelgroep bestuurders en leidingevenden in het onderwijs. Maar we denken dat de lessen die we hebben minstens zo interessant zijn voor informatiemanagers, ICT managers, ICT projectleiders. In deze sessie presenteren we de resultaten, maar zijn we vooral ook nieuwsgierig naar uw reactie!
 10. Terug

 11. Hoezo portal? Studenten hebben toch al een portal?
  Presentator Jacco Jasperse (Hogeschool Zeeland) & Remco Rutten (SURFnet)
  Lokaal 168/169

  Informatievoorziening voor studenten richt zich vaak op de eigen portal. Hogeschool Zeeland wil een nieuwe weg op gaan: gepersonaliseerde informatievoorziening door middel van gadgets op het platform van de student zelf. Ook voor samenwerking wil de HZ kiezen voor een flexibele en zelf in te richten omgeving. Daarom is de HZ gestart met een pilot met SURFconext, het samenwerkingsplatform van SURFnet waarmee diensten geïntegreerd aangeboden kunnen worden. Voor beide ontwikkelingen vormt de OpenSocial standaard een belangrijke basis.
 12. Terug

 13. Crowdsourcing als methodiek voor onderwijsinnovatie
  Presentator Pieter van Knippenberg (ROC West-Brabant) & Marcel Oostdijk (Outfox)
  Lokaal 67

  Hoe kun je studenten motiveren om mee te denken over onderwijsvraagstukken? Hoe kunnen studenten bedrijfsvraagstukken oplossingen middels crowdsourcing? En hoe gaat het Innovatienetwerk van ROC West-Brabant hier mee om? Tijdens deze workshop geven we u graag inzicht in ons plan van aanpak, de resultaten en de methodiek.
 14. Terug

 15. Samenwerken, hoe doe je dat?
  Presentator Jasper Dijkman (Universiteit Twente)
  Lokaal 351

  Strategisch samenwerken gaat verder dan kennisdeling. Het gaat over het samen uitvoeren van bedrijfsprocessen. Waarom ga je zoiets aan? Welke kenmerken van het MBO-land spelen bij het aangaan van deze samenwerkingen een rol en hoe ga je daar het beste mee om? We gaan interactief en in vogelvlucht door mijn scriptie over strategische samenwerking, die gebaseerd is op theoretische modellen, best practices en interviews met bestuurders en ICT-managers van MBO-instellingen.
 16. Terug

 17. Een methodiek voor business cases bij ICT-investeringen in het onderwijs
  Presentator Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) & Maarten Kuiper (Twynstra Gudde)
  Lokaal 69

  Invoering van een nieuw studentvolgsysteem, aanschaf van laptops voor studenten of implementatie van een pakket voor BPVmatching. Allemaal ingrijpende ICT-projecten, vaak met forse investeringen in tijd, geld en energie. Het wordt dan ook steeds belangrijker om voorafgaand aan deze projecten een goede afweging te maken van kosten en baten in de vorm van een businesscase. Er is een methodiek ontwikkeld voor het toepassen van business cases voor ICT-investeringen in het onderwijs welke in deze workshop wordt toegelicht.
 18. Terug

 19. Cloudcomputing
  Presentator Rik Burger (Johan Cruyff College A’dam) & Wijnand Baretta (Perceptum)
  Lokaal 167

  Deze workshop gaat over het gebruik van cloudcomputing bij het Johan Cruyff College Amsterdam. Welke oplossing hebben zij gekozen? Waarom hebben ze gezocht naar een cloud-based solution? Hoe gebruiken ze het? Wat zijn de specifieke voordelen? Na deze presentatie is voor u duidelijk waarom zij hebben gekozen voor Google Apps, hoe cloudcomputing werkt en waarom we in de toekomst veel meer cloud-based oplossingen in het onderwijs zullen zien.
 20. Terug

 21. Games, een vanzelfsprekend onderdeel van het leermiddelenpakket
  Presentator Hester Wobben (Ontwikkelcentrum) & Roel Hagedoorn (Prinsentuin College)
  Lokaal 168/169

  Het ontwikkelcentrum werkt met het groenonderwijs samen in de vorm van een community. Haar uitgeeftaken doet zij in overleg met de communityleden en leermiddelenontwikkeling is op basis van vraag. Vanuit het oogpunt effectiviteit van leermiddelen is een game een vanzelfsprekend onderdeel van een gezond leermiddelendieet. Het samenwerkingsmodel levert onder andere als voordeel op dat kosten voor effectieve leermiddelen en dus ook games, geen blokkade hoeven te zijn. Daarbij is de mening van het ontwikkelcentrum dat wanneer het proces goed wordt ingericht, en het uitgangspunt effectiviteit is, is een game voor onderwijsdoelstellingen niet perse duurder dan een andere vaorm van het leermiddel.
 22. Terug

 23. Laptops in het MBO, een update
  Presentator Maaike Stam (ROC van A’dam) & Mieke van Keulen (Kennisnet)
  Lokaal 68

  In het voorjaar van 2010 verscheen de publicatie ‘Laptops in het MBO, Hoe?Zo!’. Het werd meer dan duidelijk dat dit een onderwerp is waar alle onderwijsinstellingen minimaal over nadenken en veelal ook mee aan de slag zijn gegaan. Technische, juridische en onderwijskundige hobbels worden genomen en er wordt van elkaars ervaringen geleerd. Wat hebben we precies van elkaar geleerd? Wat werkt wel en wat niet? En vooral, hoe kunnen laptops in de klas bijdragen aan efficienter en aantrekkelijker onderwijs?
 24. Terug

 25. Knooppunt MBO, samen komen we verder
  Presentator Koning Willem 1 College & Maries Dinaux (Stichting Praktijkleren)
  Lokaal 67

  Een digitale plek waar u examenproducten, leerproducten, meetintrumenten en informatie voor de begeleiding ophaalt. Het Knooppunt MBO is een samenwerkingsproject van Stichting Praktijkleren en een aantal uitgeverijen ten behoeve van de economische MBO-opleidingen. Door een koppeling aan het kwalificatiedossier kan een uniforme, ontwikkelingsgerichte voortgang bijgehouden worden. Het leerproces van de leerling staat tenslotte centraal. Door de bundeling van al deze krachten is de leerling binnen twee muisklikken bij het gewenste materiaal. In deze workshop nemen we u graag mee in de wereld van deze digitale plek.
 26. Terug

 27. Augmented Reality in de praktijk
  Presentator Yvette van den Bersselaar & Peter Stadhouders (Prinsentuin Oudenbosch)
  Lokaal 351

  Buiten ‘met je voeten in de klei’ staan, toch de bijbehorende theorie lezen en opdrachten op de elektronische leeromgeving inleveren? Bij Prinsentuin Oudenbosch kan dat! Leerlingen kunnen bij het helofytenfilter op een tablet of smartphone meer informatie via Layar opvragen. Layar/ Augmented Reality voegt virtuele informatie toe aan de werkelijkheid. De leerlingen zien ter plaatste op de mobile device Points of Interest. De Point of Interest legt een afbeelding over de werkelijkheid heen en verwijst naar informatiebronnen, zoals foto’s, video’s, wiki’s en opdrachten. In deze presentatie leer je meer over Augmented Reality, Layar, dit project en de mogelijkheden van AR in jouw onderwijs.
 28. Terug

 29. SLB/BPV in on-line BBL
  Presentator Carlo Trommels & Christa Middendorp (ROC Mondriaan)
  Lokaal 68

  Vanuit het bedrijfsleven is steeds meer vraag naar on-line leren met behulp van o.a. Skype. Maar hoe werkt dit nu eigenlijk? Hoe flexibel moet u als docent hiervoor zijn? Hoe motiveer en begeleid je studenten en praktijkopleiders op afstand? Hoe ervaren zij dat? Welke vormen van controle en verantwoording zijn er mogelijk? Welke middelen biedt het systeem je om contact te houden? Kortom, biedt deze automatisering een blijvende meerwaarde? In deze workshop laten we u praktijkgericht de invloed zien die deze nieuwe manier van werken heeft op uw medewerkers.
 30. Terug

 31. Naar een nieuw portaal van ROC van Twente: een visie, een roadmap, het realisatieplan
  Presentator Hans Schouten (ROC van Twente) & Carlo van Haren (Winvision)
  Lokaal 167

  ROC van Twente werkt met het internetportaal Plaza. Dit interne communicatiemiddel is toe aan een grondige aanpassing. Men wil via Plaza afgeschermde teamsites om te kunnen samen werken en documenten te kunnen delen. Plaza zal daarom moeten evolueren van een aanbodgericht naar een interactief medium. Maar hoe pak je zo’n verandering aan? ROC van Twente heeft samen met Winvision hier een onderzoekstraject voor uitgestippeld. De resultaten zullen zij hier aan u presenteren.
 32. Terug

 33. Instructables Restaurant
  Presentator Robert Mens (Cingel College)
  Lokaal 69

  Het basisprincipe van dit unieke project is de open source gedachte: ideeën en gedachtegoed kunnen vrij gedeeld worden op het internet. Onder leiding van vakdocenten, een musicus en een beeldend kunstenaar maakten leerlingen instructies voor de verschillende gerechten. Via Facebook en twitter werden bezoekers in de gelegenheid gesteld om het “maakproces” te volgen en feedback te geven.
 34. Terug

 35. De digitale leerlijn voor docenten, iedere docent e-competent!
  Presentator Annet Smith (Nova College)
  Lokaal 168/169

  De digitale leerlijn biedt docenten allerlei oefenmateriaal en theorie aan rondom ICT in het onderwijs. Een docent kan dit vanuit de eigen leervraag benaderen, bijvoorbeeld voor hoe zij het samenwerken tussen cursisten met ICT kunnen ondersteunen of hoe zij gebruik kunnen maken van de smartphones die cursisten bij zich hebben. In deze workshop laten we u zien hoe de leerlijn tot stand is gekomen en ingezet kan worden.
 36. Terug

 37. De virtuele klas
  Presentator Benno Hams (OSG Hengelo) & Pieter Klijs (ROC West-Brabant) & Jan Roggeveen (Cisco) & Niels Scherling(Cisco)
  Lokaal 69

  Denkend over het thema ‘innovatie in de klas’, zijn de virtuele klas en het leren op afstand veel besproken toepassingen. Maar wat is de huidige stand van zaken? In deze workshop onderzoeken we de toepasbaarheid binnen het MBO, mede aan de hand van een case waarin 17 VO-scholen gezamenlijk 3 knelpuntvakken verzorgen via virtuele klaslokalen. We bespreken de manier waarop een virtuele klas mogelijkerwijs een oplossing kan bieden voor veel besproken thema’s in het MBO, zoals knelpuntvakken, krimpgebieden, het groeiende lerarentekort, de braindrain en een kostbare verhoging van het aantal contacturen. Biedt een virtuele klas ons de innovatie die deze thema’s aanpakt? We nodigen u uit hierover mee te denken!
 38. Terug

 39. Talking pen
  Presentator Robert v. Weldam, Co v. Houten & Edgar v. Oostrum (ROC van Amsterdam)
  Lokaal 68

  Een pen die onzichtbare codes in drukwerk leest? Een pen die opgenomen geluidsbestanden afspeelt? De TPT pen (talking pen technologie) is in combinatie met zijn innovatieve online leeromgeving de nieuwste manier om oefeningen te doen, leerprestaties te meten en monitoren. Deze nieuwste ontwikkeling is gericht op het associëren van klank en spelling en andersom, het bevorderen van de basisleesvaardigheid en rekenvaardigheid en helpt daarnaast bij het leren van bijvoorbeeld de Nederlandse provincies. In deze workshop laten we u alle mogelijkheden met de pen zien, hoe deze werkt en hoe u deze inzet in uw les.
 40. Terug

 41. Wat gebeurt er in het Hoger Onderwijs?
  Presentator Rob Keemink (Windesheim/ROC van Amsterdam)
  Lokaal 167

  Het MBO en het HBO lijken soms gescheiden werelden. Maar veel is vergelijkbaar en dus zijn ontwikkelingen in het HBO interessant om te kennen en te begrijpen. Ook in het HBO spelen thema’s als logistiek, flexibilisering of/en de toenemende regeldruk een rol.
 42. Terug

 43. Triple A in de praktijk: het opbouwen van de onderwijscatalogus
  Presentator Frans Thijssen (ROC de Leijgraaf)
  Lokaal 168/169

  Het inrichten van een onderwijscatalogus vereist aanpassingen in de huidige manier van denken en werken, die veelal op de productie van papieren producten is gebaseerd. In de onderwijscatalogus worden opleidingen beschreven, gesplitst in modulen of leereenheden en die weer in planbare eenheden. Deze worden aan elkaar gekoppeld door kenmerken die in de beschrijving van die onderdelen worden opgenomen. In deze workshop laten we u de samenwerking van verschillende onderdelen in de praktijk en de meerwaarde zien.
 44. Terug

 45. Het nieuwe werken voor studenten
  Presentator Karin Asscher (Kellebeek College) & Laldjiet Soochit (IT-Workz)
  Lokaal 351

  Het Kellebeek College maakt al jaren gebruik van educatieve applicaties t.b.v. didactische ondersteuning. Applicaties worden sinds 2009 middels applicatie virtualisatie onafhankelijk van leslokaal en locatie aangeboden aan studenten en docenten. Het aanstaande nieuwe pand vraagt om nog meer flexibiliteit en een plaats- en tijdsonafhankelijke oplossing. In deze workshop laat het Kellebeek College zien dat zij met behulp van IT-Workz in één dashboard één centrale plaats t.b.v. van educatieve applicaties aanbieden.
 46. Terug

 47. Taalperfect: digitale scholing, controle en examinering bij Nederlands
  Presentator Leon Aanraad & Jac van Ginderen (ROC West-Brabant)
  Lokaal 67

  De taalvaardigheid bij uw cursisten verbeteren? Op zoek naar een programma waarin alle basisvaardigheden Nederlands zijn opgenomen, waarmee cursisten ook zonder docent kunnen oefenen en waarmee men toetsen kan maken? In deze workshop laten wij u zien dat Taalperfect een prima oplossing is. Wij demonstreren hoe het programma werkt, hoe het ‘Meijerinkproof’ is gemaakt en hoe de docent op de hoogte wordt gehouden. Een demonstratie van de gebruikersmogelijkheden en natuurlijk een gratis proefaccount!
 48. Terug

 49. ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie
  Presentator Ed Clevers & Matthé Drost (ROC Nijmegen)
  Lokaal 168/169

  Hoe kan, door de informatievoorziening gericht aan te pakken, abstracte strategie vertaald worden naar concreet beleid? Hoe vertaal ik dit beleid in acties en acties in concrete projecten onder het motto: “de goede projecten doen en de projecten goed doen”? In deze workshop vertellen vertegenwoordigers van ROC Nijmegen over de manier waarop het ICT- en Informatiebeleid is ingezet om de school beter te maken.
 50. Terug

 51. V-Alert en meer…
  Presentator Peter Luyten (Scala)
  Lokaal 67

  In deze demo laat Scala, een VMBO school uit Teteringen, zien hoe ICT toepassingen worden gebruikt om de betrokkenheid van ouders te vergroten. Men moet daarbij denken aan het ontsluiten van cijfers, huiswerk, presentie/absentie etcetera. Dit met behulp van een Microsoft Sharepoit Portal, maar ook door middel van een gratis SMS dienst V-alert (Verzuim alert). De ouders en leerlingen maken hiervan ook gebruik voor het aanschaffen en betalen (Ideal) van schoolspullen!
 52. Terug

 53. De distributieketen door digitaal leermateriaal
  Presentator Jan Bartling & Willem-Jan van Elk (saMBO-ICT) & Leo Bakker (Kennisnet)
  Lokaal 68

  Hoe krijgen we het voor elkaar dat leermateriaal voor het MBO op een eenduidige, flexibele en transparante manier kan worden geselecteerd, besteld, ontsloten en gebruikt? In deze workshop bekijken we welk resultaat er bereikt moet worden en wat daarvoor al aan initiatieven loopt. En we bespreken met welke aanpak we de problematiek echt willen gaan tackelen.
 54. Terug

 55. Technologies to Watch: opkomende technologieën en hun waarde voor het MBO
  Presentator Stephanie Ottenheijm (Kennisnet) & Pieter Vorstenbosch (SintLucas)
  Lokaal 69

  Technologie neemt een steeds grotere rol aan in onze samenleving en wijzigt de manier waarop we samen werken en leren. Het MBO staat midden in deze samenleving en dient dus na te denken over een zinvolle inzet van technologie in het leren en het organiseren daarvan. Maar op welke technologie moet u nu inzetten? Wat is blijvend, wat gaat voorbij? saMBO-ICT en Kennisnet sloegen de handen ineen en zetten de belangrijkste technologieën die de komende jaren van waarde kunnen worden voor het MBO op een rij. In deze workshop presenteren we u onze bevindingen.
 56. Terug

 57. Device onafhankelijk digitaal schoolgebouw; bouw van het team en de techniek
  Presentator Inge Meere (Da Vinci College)
  Lokaal 351

  De omschakeling van Novell met beheerde PC naar een Windows omgeving met het “any device, any place” uitgangspunt met alle aanwezige onderwijs applicaties heeft wat voeten in de aarde gehad. De vraag is heel makkelijk gesteld maar de impact die dit heeft op het ict-personeel en bij de overige medewerkers is groot. Een duurzaam succes wordt het pas met de oprechte medewerking van de hele staf. In deze workshop staan we stil bij de veranderingsaanpak maar ook bij de brug tussen de vraag en de keuzes voor de technische oplossingen.
 58. Terug

 59. Meten is weten: hoe bestuurt het ROC van Twente haar IV- en ICT-organisatie?
  Presentator Rick Ruumpol & Frans van Eekelen (ROC van Twente)
  Lokaal 167

  Het ROC van Twente is in 2010 gestart met het invoeren van een ‘scorecard’ voor de besturing van haar IVen ICT-organisatie. Maandelijks worden indicatoren gerapporteerd. De scorecard is ingedeeld in verschillende thema’s die weer verder ingericht zijn van strategisch naar operationeel niveau. In deze workshop leggen we u uit hoe hiermee is gestart, waar de aanloopproblemen waren en wat het oplevert.

Terug

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie