Datadinsdag

Datadinsdag, onmisbare hulp voor data-ondersteund onderwijs

Elke tweede dinsdag van de maand is het datadinsdag. Je kunt op die dinsdagen activiteiten verwachten waarmee we je handvatten geven verder te komen met data in jouw les en instelling. Dat kunnen zijn webinars, workshops, presentaties van gave sprekers; online én in fysieke bijeenkomsten. In de infographic vind je alle data en onderwerpen benoemd.

Waarom? De afgelopen anderhalf jaar heeft de themagroep ‘data-ondersteund onderwijs’ veel geleerd over hoe je data-ondersteund onderwijs in een instelling kunt realiseren. Natuurlijk willen wij deze kennis met je delen.

Fijne dinsdagen gewenst!

Op deze pagina het overzicht van alle items, de aanmeldlinks per datadinsdag en overige details!

Aankomende datadinsdag edities

13 december 2022: Terug- en vooruitblikken

Vier samen met ons de opbrengsten van de afgelopen drie jaar en laat je informeren en inspireren over wat de toekomst van studiedata gaat brengen. Tijdens deze laatste online datadinsdag tussen 13.00 en 14.30 uur kijken we terug op wat we tijdens drie jaar Doorpakken op Digitalisering hebben gemaakt, geleerd, gedaan en opgehaald. We presenteren ons digitale magazine en sluiten daarmee ons project feestelijk af. Maar er is ook tijd om vooruit te blikken: er staat alweer een nieuw programma voor de deur, waarin mbo samen met ho en wo verder gaat werken aan digitalisering. Studiedata en AI staan ook daar op de agenda. Een doorkijkje naar wat er daar allemaal te gebeuren staat.

Kijk hier voor meer informatie
Meld je
hier vast aan

Oude datadinsdag edities

Bekijk de eerdere edities van datadinsdag met de presentaties en het verslag van de bijeenkomst.

8 november 2022: De do's en don'ts van een goede Learning Analytics architectuur

Digitalisering is een van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling en uitvoering van flexibel mbo-onderwijs. Immers: door digitalisering maak je het leren zichtbaar, geef je studenten en leraren inzicht, en bied je vervolgens een passende begeleiding. Learning Analytics worden hierin steeds belangrijker. Maar hoe richt je nu zo’n Learning Analytics infrastructuur in? Wat is de relatie tussen een datalake, een datawarehouse en een LRS? Waar sla je formatieve studiedata op en wanneer moet die dan realtime beschikbaar zijn? Wat zijn de landelijke ontwikkelingen en wat gaat er op dit gebied gebeuren bij Digitaliseringsimpuls? Tijdens de online datadinsdag van Doorpakken op Digitalisering op 8 november gaan we op deze vragen in. Experts besteden concreet aandacht aan het ontwerp van een LA infrastructuur in de instelling, daarnaast geven zij een doorkijk naar wat je komend jaar landelijk kunt verwachten. 

Kijk hier voor meer informatie over het programma.

11 oktober 2022: Goede voorbeelden parade

Op deze fysieke datadinsdag-middag passeert er een parade van mooie voorbeelden uit de instellingen de revue. Zowel onderwijs- als ict-mensen vertellen over hun initiatief, en delen zowel de successen als de struikelblokken. Tussen 12:30 en 16:30 maken we er een mooie middag van waarin ruim voldoende tijd is om met elkaar te spreken over de verschillende manieren om data-ondersteund onderwijs vorm te geven. En om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Bekijk het verslag en de presentatie 

13 september 2022: Ervaringen uit de datacoalities

Het nieuwe schooljaar trappen we in stijl af met een datadinsdag-middag. Bij MBO Utrecht (Daltonlaan 300) delen we de ervaringen uit de datacoalities, en gaan we met betrokkenen en geïnteresseerden in discussie over verschillende onderwerpen die in bijna elke coalitie aan bod komen. Hoe ga je om met privacyvraagstukken bijvoorbeeld, of hoe is onderwijskwaliteit te visualiseren in een dashboard?

Bekijk de presentatie en het verslag

 

14 juni 2022: dataworkshop bestuurders – ervaringen & adviezen

Elke onderwijsinstelling heeft een strategische visie, waarin over het algemeen ‘hoog over’ de bedoelingen en doelen zijn verwoord. Bestuurders hebben de taak de instelling op koers te houden. Een interessante vraag daarbij is: hoe kunnen zij vanuit hun rol data van binnen en buiten de organisatie gebruiken om richting te geven aan die mooie doelen? Die vraag staat centraal op de datadinsdag van 14 juni.

Bekijk het verslag en de presentatie

10 mei 2022: Quickscan Studiedata inzichten en vervolg

In oktober 2021 lanceerden ‘Doorpakken op digitalisering’ en het ‘Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT’ samen de Quickscan Studiedata. In het afgelopen half jaar spraken we met collega’s die de scan hebben ingevuld en monitorden we het gebruik. Op 10 mei delen we de inzichten die we hebben opgedaan en presenteren we de handreiking.

12 april 2022: Goede voorbeelden parade, deel I gaat niet door

Goede voorbeelden parade, deel I

Helaas, deze datadinsdag gaat niet door. Er zijn te weinig aanmeldingen voor de fysieke bijeenkomst. Gelukkig is er ook goed nieuws, we organiseren een tweede Goede voorbeelden parade.

Op de datadinsdag van 11 oktober laten we je nóg meer mooie voorbeelden van datagebruik in het onderwijs zien

8 maart 2022: het thema data-ondersteund onderwijs op de agenda: maar hoe?

Hoe krijg je het onderwerp data-ondersteund onderwijs op de bestuursagenda? Want zonder steun uit die hoek blijft het waarschijnlijk bij enkele pilots en projecten en is het moeilijk om het instellingsbreed van de grond te krijgen en anderen enthousiast te maken. Tijdens deze datadinsdag vertellen Deltion College en MBO Rijnland over hun aanpak en ervaringen.

22 februari 2022: een statistisch model voor uitval mbo niveau 2? Tijd voor een ethisch gesprek!

In deze verplaatste editie (i.v.m. de CvI conferentie op 8 feb) van de datadinsdag gaan we daadwerkelijk een ethisch gesprek voeren. Welke waarden staan centraal wanneer we een dergelijk model gebruiken? Wat zijn de voor- en nadelen van een dergelijk model en hoe passen we dit ethisch en verantwoord binnen instellingen toe? Met behulp van het ethiekkompas gaan we met elkaar vanuit publieke waarden het statistisch model verder analyseren en ontleden.

11 januari 2022: Wat zijn databronnen en wat heb je er aan?

Om data-ondersteund onderwijs te kunnen realiseren heb je (uiteraard) databronnen nodig. Deze datadinsdag gaan we met elkaar bekijken over welke databronnen een gemiddelde mbo instelling de beschikking heeft. Welke bronnen kun je waarvoor gebruiken? Welke link kunnen we leggen met de Mora?

Bekijk de presentaties en het verslag

14 december 2021: Ervaringen uit de datacoalities, deel 1

In het mbo werken instellingen samen in een aantal datacoalities. Hierin doen we met elkaar kwalitatieve inzichten op over de manier waarop met data waarde kan worden verkregen in het onderwijsproces. Hoe kunnen we kernprocessen slim verbeteren of kwetsbare studenten eerder spotten en beter begeleiden? Hoe kunnen we het leerproces van de student verbeteren? De vertrouwde ‘onderbuik’ van leraren voldoet lang niet altijd meer als intuïtief kompas.

Bekijk de presentaties en het verslag

9 november 2021: Ethisch gesprek over data. Hoe doe je dat?

Onderwijs verandert razendsnel. Nieuwe ontwikkelingen zorgen er voor dat we steeds meer data genereren. Bewust, maar vaak ook onbewust. Het is belangrijk om hierover met elkaar een ethisch gesprek te voeren, zodat we als docent, team en instelling stilstaan bij wat er allemaal gebeurt met (studie)data. Hoe doe je dat? Hoe ga je het gesprek aan?

Bekijk de presentatie en het verslag van de datadinsdag van 9 november

12 oktober 2021: Lancering Quickscan Studiedata

Met de Quickscan Studiedata kun je als instelling jouw eigen volwassenheid op studiedata vaststellen. De scan geeft je vervolgens een advies voor het opstarten van een eigen studiedata-programma. De gebruikte tool maakt het mogelijk om na het invullen een netwerk op te bouwen met instellingen die je verder kunnen helpen bij het opbouwen van de datavolwassenheid. Een onmisbaar instrument om kennis op te doen en te delen, dus wees erbij om ook jouw eigen datatraject te starten.

Bekijk de presentatie en het verslag van de lancering van de Quickscan