Datadinsdag 13 september 2022: Ervaringen uit de datacoalities

Het nieuwe schooljaar trappen we in stijl af met een datadinsdag-middag op locatie. Bij MBO Utrecht delen we de ervaringen uit de datacoalities, en gaan we met betrokkenen en geïnteresseerden in discussie over verschillende onderwerpen die in bijna elke coalitie aan bod komen. Hoe ga je om met privacyvraagstukken bijvoorbeeld, of hoe is onderwijskwaliteit te visualiseren in een dashboard?

Verslag en presentaties

Tijdens deze datadinsdag gaven we een vervolg aan de editie van december vorig jaar, waarin de verschillende datacoalities vertelden waar ze mee bezig zijn en welke resultaten er zichtbaar werden. Dit keer lag de nadruk niet op die resultaten, maar op de dingen die maken dat de samenwerking soepel loopt, of juist de struikelblokken. Met zo’n 35 mensen uit de coalities en ook daarbuiten gingen we met elkaar in gesprek. 

Aftrap en keynote
Robert Leeftink, bestuurder van MBO Utrecht en één van de kartrekkers van het thema data-ondersteund onderwijs bij Doorpakken op Digitalisering, trapte de middag af. Er gebeurt veel moois, zei hij. In de coalities maar ook bij zijn eigen instelling. Nu is dan ook het moment om samen nog meer vaart te maken, was zijn oproep. En van elkaar te leren zoals op deze middag. 

Lezing door Raymond Hoogendoorn 
Data science expert Raymond Hoogendoorn verzorgde de centrale lezing. Hij werkt bij de Big Data Innovation Hub, een stichting die gelieerd is aan de Haagse Hogeschool en zich inzet voor eigentijds onderwijs en goede onderzoekinzichten door de inzet van data en het vergroten van de vaardigheden rond data science. In projecten werken studenten van verschillende studierichtingen samen aan concrete data-vraagstukken van bedrijven en instellingen. Hoogendoorn: “Mijn doel is dat studenten steeds meer vaardig worden in het werken met data. Werken met data moet een integraal onderdeel gaan uitmaken van het onderwijs. Daarnaast moeten beslissingen die worden genomen in het onderwijs gebaseerd zijn op data. Dus niet alleen meer op basis van ervaring of een onderbuikgevoel. Wat ik zie is dat kennis en vaardigheden op datagebied bij docenten soms een bottleneck is. Vaak zijn docenten te druk en hebben zij onvoldoende tijd om de benodigde vaardigheden te leren. In mijn optiek is hierbij een community waarin we samen kunnen leren en werken aan en met data onontbeerlijk.”
 

Raymonds tip voor het mbo: begin gewoon zonder dat het gelijk perfect moet, en zoek ook samenwerking met anderen. Zijn stichting staat open voor zulke samenwerkingen. Instellingen kunnen bijvoorbeeld onderzoeksvragen voor studenten aandragen of gebruik maken van het dataplatform en bijhorende toolkit van de Big Data Innovation Hub. Een prachtig aanbod waar in de zaal ook enthousiast op werd gereageerd. Meer weten? Neem contact op met Raymond. 

Verhalen uit de coalities
Vervolgens was het de beurt aan de coalites. In sneltreinvaart kwamen maar liefst 6 vertegenwoordigers van de coalities telkens 10 minuten aan het woord om de belangrijkste inzichten, struikelblokken en succesfactoren te delen. Dat leverde al heel veel vragen en discussie op. En dat was mooi, want daarna gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over die gezamenlijke vragen en problematieken. Een veelgehoorde reactie: dat het ontzettend waardevol was om elkaar in deze informele setting te spreken over vraagstukken die soms al een hele tijd speelden en maar niet werden opgelost.  

Zo vertelden een data engineer en een privacy officer dat ze elkaar na vandaag beter waren gaan begrijpen. En dat gaat ze helpen in de verdere samenwerking. Niet overal kwamen duidelijke oplossingsrichtingen voor. Hoe je anderen in de organisatie meekrijgt, blijft bijvoorbeeld een vraag die moeilijk eenduidig te beantwoorden is. Ieders context en collega’s zijn net even anders waardoor je toch zelf dat proces door moet. Maar, was de conclusie, je kunt wel degelijk leren van anderen en daarvoor zijn dit soort bijeenkomsten erg belangrijk.

Het goede nieuws: dinsdag 11 oktober is de volgende datadinsdag en die is ook weer fysiek. Daar delen we een aantal concrete voorbeelden uit verschillende mbo’s. Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden. 

Naslag
Zowel het verhaal over de Big Data Innovation Hub, als de verhalen uit de coalities zijn beschikbaar in deze powerpoint. Vragen? Of wil je aansluiting bij deze databeweging? Zoek contact met ons via JaapJan. 

Bekijk de homepagina van datadinsdag voor een overzicht van de andere bijeenkomsten.

Reacties (0)
Geef een reactie