Ervaringen uit de datacoalities, deel 1

Datadinsdag

In het mbo werken instellingen samen in een aantal datacoalities. Hierin doen we met elkaar kwalitatieve inzichten op over de manier waarop met data waarde kan worden verkregen in het onderwijsproces. Hoe kunnen we kernprocessen slim verbeteren of kwetsbare studenten eerder spotten en beter begeleiden?  Hoe kunnen we het leerproces van de student verbeteren?  

Deze datadinsdag laten we verschillende mensen uit de datacoalities aan het woord. In een datacoalitie werken mbo-instellingen gezamenlijk aan een data-vraagstuk, vaak ondersteund door een expertpartij. Laat je informeren over de projecten en inspireren door de resultaten en inzichten. Zo vertelt de coalitie ‘student journey’ over hun ervaringen rondom het AVG-proof gebruiken van data in hun projecten en delen ze de eerste resultaten. En de coalitie ‘datagedreven onderzoek’ presenteert hun concept voor een integraal teamdashboard, vertellen over het verbeteren van databeschikbaarheid op gebied van werving, instroom en doorstroom én ze presenteren het ontwikkelde voorspelmodel om uitval van niveau 2 studenten tegen te gaan. Dat en nog veel meer hoor je tijdens de datadinsdag op 14 december. Meld je nu aan!

Verslag en presentaties datadinsdag

Op deze datadinsdag vertellen twee Datacoalities over wat ze bereikt hebben, hun plannen en wat ze onderweg zijn tegengekomen.

Willem-Jan Swiebel (Hutspot) vertegenwoordigt de datacoalitie Datagedreven Onderzoek (DGO). DGO heeft 11 mbo-instellingen als lid en is opgezet samen met DUO en OCW om ook hun bronnen te kunnen gaan gebruiken. Ere zijn tot nu toe 12 pilots uitgevoerd. Alle informatie staat op www.datagedrevenonderzoek.nl

Een aantal thema’s werd door Willem-Jan toegelicht:

  1. Verwachtingsmodel uitval niveau 2
  2. Integraal teamdashboard
  3. Datakwaliteit data in het mbo
  4. Beschikbaarheid DUO-data

In de presentatie van DGO vind je een uitgebreide beschrijving van deze thema’s.

Ronald Ferket (CINOP) verrtelt over de datacoalitie Student Journey. 7 ROC’s en een universiteit werken erin samen. In deze datacoalitie wordt gewerkt met data die dicht op het leerproces van de student zit.
Doel van deze datacoalitie is om de student journey te reconstrueren zodat studenten in die reis het beste begeleid kunnen worden. Wat is het leergedrag van de student en wat leidt tot studiesucces? Hiervoor is datascience nodig, omdat de data zeer complex is (verschillende structuren, veel dimensies, verschillende vormen, etc).

Door de exploratieve aanpak loopt de datacoalitie echter aan tegen het feit dat scholen geen data willen leveren, als er geen strikt omschreven doel is waarvoor die data gebruikt gaat worden. Een oplossing zal moeten liggen in het anonimiseren van de data.

In de presentatie over de datacoalitie Student Journey vind je meer informatie.

Wil je je aansluiten bij een datacoalitie? Neem contact op met de aanvoerder van data-ondersteund: jvroom@deltion.nl 

Bekijk de homepagina van datadinsdag voor een overzicht van de andere bijeenkomsten.

Reacties (0)
Geef een reactie