Programma Doorpakken op digitalisering – Data-ondersteund onderwijs

Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Wim van de Pol | Noorderpoort
 • Mare Riemersma| Drenthe College
 • Robert Leeftink | MBO Utrecht
 • Enno van der Werf | Alfa college
Verbinder
 • Els Booij | Kennisnet
Teamleden
 • Mark Trimpe | VISTA college
 • Ed de Feber | Horizon College
 • Eric van Gennep | ROC Mondriaan
 • Jacintha Dijkstra - Slager | Noorderpoort
 • Ruwayne Reigina | ROC Mondriaan
 • Karin Molenaar | Regio College
 • Herbert van Hoogdalem | Alfa-college
 • Erno Mijland | St. Lucas
Initiatieven
Bijeenkomsten
Belangrijke documenten
Artikelen

Data-ondersteund onderwijs

Het gebruik maken van data kan behulpzaam zijn in het centraal zetten van de student en de levenslange ontwikkeling van die student. We beschikken over veel data in de sector, maar het blijkt ingewikkeld om deze data te gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. Zo moet eerst goed helder zijn welke data in welke combinaties bruikbaar zijn voor welke vraagstukken. Daarbij zijn er uiteraard ook vraagstukken op het gebied van privacy en ethiek: welke data mag en wil je als mbo-instelling gebruiken?

Er zijn interessante experimenten gedaan met data-ondersteund werken op een aantal mbo-instellingen. Enkele voorbeelden: een instelling is bezig met het beter kunnen voorspellen van voortijdig schoolverlaten, een ander met inzichtelijk krijgen hoe studenten presteren in het hbo. In een heel andere casus werd ervaring opgedaan met het geautomatiseerd meten van het klimaat in de lokalen. Toch wordt data in het mbo nog slechts zeer beperkt benut. Aandacht en focus zijn nodig om data-ondersteund onderwijs naar een hoger plan te tillen.

We willen in dit programma data-ondersteund onderwijs versnellen door:

 • de mensen die op de mbo-instellingen al met dit onderwerp bezig zijn bij elkaar te brengen om van elkaar te leren en het onderwerp op de kaart te zetten,
 • het bieden van overzicht over lopende initiatieven,
 • het realiseren van een gemeenschappelijke kennisbasis om op te kunnen bouwen: een referentiekader, ethiek, wetgeving, privacy en beveiliging,
 • in pilots te focussen op vraagstukken rondom leven lang ontwikkelen, passend bij de bestuurlijke vraagstukken op dit vlak, waardoor instellingen optimaal nut van deze pilots hebben en de urgentie om de resultaten te gebruiken hoog is,
 • waar nodig technische barrieres weg te nemen,
 • aandacht te hebben voor de benodigde veranderingen in de instelling, waar analyse van data en data-ondersteund werken aanleiding toe kunnen geven. Dit doen we in samenwerking met de thema’s Onderwijslogistiek, Innovatie en Docentondersteuning.

Terug- en vooruitblik: Meld je aan voor de állerlaatste online Datadinsdag op 13 december!

Vier samen met ons de opbrengsten van de afgelopen jaren en laat je informeren en inspireren over wat de toekomst van studiedata gaat brengen. Tijdens deze laatste online datadinsdag van 13.00 tot 14.30 uur blikken we terug op wat we tijdens drie jaar Doorpakken op Digitalisering hebben gemaakt, geleerd, gedaan en opgehaald. We presenteren ons digitale magazine en sluiten daarmee ons project feestelijk af. Maar er is ook tijd om vooruit te blikken: er staat alweer een nieuw programma voor de deur, waarin mbo samen met ho en wo verder gaat werken aan digitalisering. Studiedata en AI staan ook daar op de agenda. Een doorkijkje naar wat er daar allemaal te gebeuren staat. Zien we je de 13e?

Meld je hier vast aan!

Dataondersteund Onderwijs in berichten op de MBO Digitaal site