Terugblik miniconferentie Data-ondersteund onderwijs

Op 15 december 2020, de eerste dag van de lockdown, waren zo’n 90 mensen te gast bij de (online) miniconferentie data-ondersteund onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst bogen zij zich met elkaar over de vraag hoe zij in hun instellingen vaart kunnen maken met het gebruik van data in hun onderwijsproces. Gezien de positieve reacties was de conferentie een groot succes.

Wim van de Pol, bestuurlijk trekker van het thema Data-ondersteund onderwijs en CvB lid van het Noorderpoort College, opende de conferentie. Volgens Wim moeten we in galop verder met data. Doorpakken aan de ene kant en aan de andere kant ook duidelijk voorzichtig zijn en aandacht geven aan ethiek en privacy. En heel belangrijk, ook niet vergeten om studenten te betrekken bij discussies rondom data.

Keynote spreker Korald Postuma, projectleider data & monitoring bij VNG, ging in op het platform www.waarstaatjegemeente.nl. Dit platform maakt het mogelijk alle gemeentes in Nederland in diverse maatschappelijke thema’s te benchmarken. Nu ook inclusief Covid-19 gerelateerde onderwerpen. Bekijk hier de presentatie van Korald.

Break-out sessies 1e ronde

Tijdens drie break-out sessies zijn de opbrengsten vanuit het team Data-ondersteund onderwijs van afgelopen driekwart jaar gepresenteerd. In het afgelopen jaar zijn verschillende mooie resultaten geboekt.

In de eerste break-out sessie zijn stappenplannen en modellen gepresenteerd. Denk aan een volwassenheidsscan en bijbehorend volwassenheidsmodel, een zogenaamd datawheel of science (handig bij concrete dataprojecten) en een online stappenplan. Bekijk hier de opname van de sessie modellen en stappenplan. Specifiek uit de feedback kwam naar voren dat leraren het gevoel moeten hebben ondersteund te worden. Dat kan alleen maar als data-initiatieven inspelen op actuele vraagstukken van leraren. Als leraren het gevoel krijgen iets extra’s te moeten gaan doen, lukt het niet. Begin dus klein vanuit de belevingswereld van de leraar en maak duidelijk wat zij eraan hebben.

Een tweede break-out sessie ging over het opgeleverde overzicht van data-initiatieven in het mbo. Het viel op dat veel van de deelnemende instellingen aan de conferentie al ‘iets’ doen op het gebied van data. Het laten zien welke initiatieven er zijn, bevordert volgens de bezoekers in sterke mate het delen van kennis en dat wordt hoog gewaardeerd. De aanwezige deelnemers verwachten vooral een rol van het programma in het zoeken en creëren van verbinding. In deze sessie is een interactief dashboard gepresenteerd waarmee je een overzicht krijgt in data-initiatieven, maar waarmee je ook verrassende inzichten kunt opdoen als je er in doorklikt. Wil je ook dat jouw data-initiatief wordt opgenomen in onze database? Vul dan dit formulier in. Het dashboard zal regelmatig worden geüpdatet. Bekijk hier de break-out sessie over de data-initiatieven terug. .

In de sessie over de Body of Knowledge (BoK) werd geanimeerd gediscussieerd over de wijze waarop een kennisbasis ingericht en doorzocht moet kunnen worden. De BoK moet vooral een basis gaan vormen voor het kunnen maken van datastappen in jouw instelling. Daarom staat in deze Body of Knowledge actie centraal. Afhankelijk van de rol en het doel van de gebruiker moet je anders door de BoK kunnen navigeren met een soort van views. Aanwezigen vonden het een goed idee om de BoK te linken aan Route21. Er onstond discussie over of, en hoe je zaken voor leraren in de BoK opneemt. Hoe kun je een leraar verder helpen? De presentatie over de Body of Knowledge vind je hier. Bekijk hier de link naar de (test)BoK. Het laatste deel van de conferentie ging over datacoalities. Datacoalities richten zich met onderzoek en experimenten op hoe data waarde kan geven aan het onderwijsproces. Een datacoalitie bestaat uit een aantal mbo’s, al dan niet ondersteund door een marktpartij die op bepaalde gebieden expertise kan leveren. Zo’n coalitie heeft een gezamenlijk inhoudelijk thema en doel. Samen zijn de deelnemende mbo-instellingen verantwoordelijk, ze hebben zelf de regie.

Break-out sessies 2e ronde

Twee datacoalities presenteerden zich in break outs. De één rond datagedreven onderzoek, de ander rond Student Journeys. De onderzoeks-coalitie bestaat al een aantal jaren. Tijdens de sessie gaf een aantal scholen aan graag aan te willen sluiten. Wil je meer weten over deze coalitie, bekijk dan hier de opname van de datacoalitie over datagedreven onderzoek. Je kunt ook meer informatie vinden op datagedrevenonderzoekmbo.nl. De Student Journey coalitie is in oprichting, ook hier hebben instellingen interesse getoond om deel te nemen. Ook deze sessie is opgenomen.

Afsluitend kunnen we stellen dat de conferentie aan een behoefte voldoet. We komen snel weer terug met meer activiteiten waarin en waarmee we samen vaart kunnen maken met data-ondersteund onderwijs. Was je niet bij de conferentie en wil je meer weten over de presentaties of resultaten? Neem gerust contact op met aanvoerder JaapJan Vroom.

Het team van data-ondersteund onderwijs.

Programmaonderdeel  Materialen 
Keynote Korald Postuma – waarstaatjegemeente.nl 
Break-out sessie Body of Knowledge 
Break-out sessie modellen en stappenplan 
Break-out sessie data-initiatieven in het mbo 
Break-out sessie datacoalitie datagedreven onderzoek
Break-out sessie datacoalitie Student Journey 
Alle opnames op één plek bij elkaar
Reacties (0)
Geef een reactie