Programma Doorontwikkelen BRON – RIO

Contactpersonen:

Wiebe Buising
Programmamanager (OCW)

Henk-Jan van Ginkel
Adviseur (MBO Digitaal)

Informatiebijeenkomsten

22 mei 2019 9.30-12.30 u

RIO voor Eduarte gebruikers

22 mei 2019 13.30-16.30 u

RIO voor Magister gebruikers

23 mei 2019 10.00-12.00 u

RIO voor Education Online gebruikers

3 juni 2019 9.30-12.30 u

RIO voor Eduarte gebruikers

21 juni 2019 9.30-12.30 u

RIO voor Peoplesoft gebruikers

Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 is in afstemming met de werkgroep RIO mbo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO afgesproken om de RIO implementatie te doen aan de hand van een digitale koppeling (M2M) tussen de SIS-en en het RIO-register. Aanvankelijk was het de bedoeling om de belangrijkste gegevens voor RIO via een portaal in te voeren. Daarnaast is afgesproken dat de trajecten voor mbo, vavo en vo volledig gelijk getrokken worden.

In 2018 zijn samen met instellingen, de softwareleveranciers en DUO de functionele eisen en wensen in een functionele beschrijving opgenomen. Vervolgens is een detailuitwerking gedaan in Programma’s van Eisen voor de koppeling met zowel het RIO-register als de implementatie van RIO in de koppeling met BRON. In 2019 volgt nu de realisatie en de test van de hele keten voor vo, vavo en mbo.

Op deze pagina vindt u de informatie met betrekking tot de invoering van RIO in het mbo en vavo. Voor meer informatie over het informatiemodel RIO zie www.rio-onderwijs.nl. Het Informatiemodel RIO is ook officieel door Edustandaard in beheer genomen, zie daarvoor de Edustandaard site.

Planning

RIO in de MBO Digitaal nieuwsbrief

Nieuwsbrief 80, maart 2020 RIO implementatie op stoom

De implementatie van RIO is in volle gang. Alle(!) mbo-instellingen hebben geleverd aan het RIO-register. Voor de 'Onderwijsaanbieders' en 'Onderwijslocaties' ziet dat er aardig compleet uit, maar bij 'Aangeboden opleiding' is nog het nodige te doen, al zien we ook daar al vulling bij een heel aantal instellingen. Natuurlijk zijn er ook wat issues boven water gekomen. Zo lukt het Samenwerkingsscholen nog niet goed op de juiste manier aan te kunnen leveren. Dat betreft maar een beperkt aantal instellingen, maar is voor hen wel heel urgent. De SIS-leverancier en DUO proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

Ook de levering van de RIO-velden 'Onderwijsaanbieders' en 'Onderwijslocaties' aan BRON loopt goed. Er is maar een heel beperkt aantal afkeuringssignalen afgegaan vanwege het ontbreken van deze velden in de uitwisseling. Het naleveren van 'Onderwijsaanbieders' en 'Onderwijslocaties' aan BRON is gestart, maar zal in maart bij de meeste instellingen nog moeten plaatsvinden.

Kortom, RIO heeft in het mbo een goede start gemaakt, al zal het door het gebruik nog verder volwassen moeten worden.

Meer RIO in MBO Digitaal nieuwsbrieven »

RIO in berichten op de MBO Digitaal site