Presentaties en verslag eerste NED Conferentie 2023

De eerste conferentie van het Netwerk Examinering en Digitalisering (NED) zit er op. Het was een dag vol kennis delen, ervaringen uitwisselen, inspireren, ontmoeten en samenwerken. ‘Zeer geslaagd’ volgens de organisatoren Rob Vos en Hans Swart. In dit artikel een korte terugblik op het plenaire deel en PowerPointpresentaties van de verschillende workshops.

Tijdens de conferentie spreekt Hans Swart over de voortgang van het NED, inclusief de succesfactoren zoals de actieve betrokkenheid van mbo-scholen en de samenwerking met leveranciers. Hij benadrukt de rol van het netwerk in het creëren van draagvlak voor digitalisering in het onderwijs. Na deze opening,  geeft Hans de microfoon door aan sprekers Marijke Bacx, Directeur ESS examenservices en voorzitter van ExSamen, en Martijn Timmer, CDO van MBO Digitaal (MBO Raad).

ExSamen: ‘Gezamenlijke visie op examineren

Marijke Bacx onderstreept het belang van samenwerking in het verbeteren van de kwaliteit van examens. Ze spreekt over de cruciale rol van ExSamen, een vereniging van 26 examenleveranciers, in het zichtbaar en toegankelijk maken van examendiensten voor scholen. Deze samenwerking, vooral met het Netwerk Examinering en Digitalisering, is volgens haar essentieel voor de voortgang in digitalisering. “Digitalisering is een noodzakelijke volgende stap, vooral gezien de veranderingen in het inspectiekader en de behoefte aan ‘lerend kwalificeren’.” Bacx wijst ook op de complexiteit van het verzamelen van bewijs tijdens het onderwijsproces en de noodzaak van digitalisering om deze taak haalbaar te maken. Ze benadrukt dat digitalisering planmatig en projectmatig moet worden aangepakt. Ook noemt ze de kracht van samenwerking voor het bereiken van grotere doelen, zoals blijkt uit de interactie met grote examenleveranciers zoals Eduarte en Osiris. De vorming van een gezamenlijke visie op digitaal examineren, in samenwerking met scholen, examen- en softwareleveranciers, is volgens haar cruciaal. Tot slot spreekt ze over het belang van beleid, organisatie en processen bij digitalisering op examengebied, waarbij ze een verwijzing maakt naar de vier BOP-sessies op deze conferentiedag.

MMartijn Timmer presenteert tijdens NED ConferentieBO Digitaal: ‘Netwerken essentieel’

Martijn Timmer benadrukt dat MBO Digitaal zich, sinds 1 januari 2022 als onderdeel van de MBO Raad, inzet voor het bevorderen van digitalisering in scholen. “Dit succesvolle initiatief is voortgekomen uit het eerdere saMBO ICT-programma (voorloper MBO Digitaal) .”
Hij benoemt drie cruciale aspecten van digitalisering in het mbo: digitalisering van de onderwijsorganisatie (school), digitalisering van het onderwijs (docent), en digitalisering in het onderwijs (student). Het NED speelt een belangrijke rol in de eerste categorie. Dat informatiemanagement, voorheen vaak los van het onderwijs, nu meer geïntegreerd is, vindt hij waardevol voor de samenwerking tussen scholen, leveranciers, en andere onderwijssectoren. Ook de inspanningen en resultaten van het Kennispunt MBO onderwijs en examinering (MBO Raad) en saMBO ICT worden genoemd. “Door deze samenwerking zijn belangrijke koppelingen zoals OKE tot stand gekomen.” In zijn afsluiting staat hij stil bij de waarde van communicatie en het delen van kennis door middel  verhelderende ‘praatplaten’. “Ze helpen om complexe zaken inzichtelijk te maken.” Tot slot een oproep om de samenwerking en innovatie in het mbo blijvend uit te te breiden. Want: “Netwerken is/zijn essentieel voor de toekomst van het onderwijs”.

BOP de scholen in

Tijdens de conferentie staat de workshop ‘BOP in vogelvlucht’ vier keer op het programma in de plenaire zaal.  BOP-procescoördinatoren Lianne de Vries en Alda Kroneman helpen scholen bij de implementatie van digitaal examineren. Zij richten zich vooral op de verwachte wijzigingen met betrekking tot examenbeleid, examenorganisatie en examenprocessen. Tijdens de workshop gaan zij onder andere in op de toegevoegde waarde van het meenemen van BOP voorafgaand aan de implementatie. Deelnemers krijgen een demo over de rol BOP-procescoördinator en worden interactief geïnspireerd door routekaarten en handvatten. Op basis van de BOP toolbox en ervaringen van instellingen tot nu toe krijgen scholen tips & tricks over de opstart van de OKE implementatie.
[Lees hier het kennismakingsinterview]

Npuls
De OKE-pilot en de andere ontwikkelingen en activiteiten binnen het NED worden uitgevoerd vanuit de programmaonderdelen ‘Wendbaar georganiseerd onderwijs’ en ‘Digitale sectorvoorzieningen’ van het landelijke Groeifondsprogramma Npuls waarin mbo, hbo en wo samenwerken aan dezelfde doelen: verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, wendbaarheid en digitale vaardigheden van docenten en lerenden.

Reacties (0)
Geef een reactie