Verslag Netwerkbijeenkomst Informatiemanagement 5 maart 2020

De netwerkbijeenkomst was voorbereid door en grotendeels vernieuwde regiegroep. Zie ook het document ‘van de regiegroep’.

Centraal deze middag stond de Strategische Agenda Digitalisering mbo met als doel om na te denken over het belang en de prioritering van de thema’s van de agenda en onze rol als informatiemanager hierbij zowel binnen onze instellingen als binnen het netwerk.

Als voorbereiding heeft de regiegroep een korte enquête uitgezet over belang en impact van de thema’s van de strategische agenda digitalisering in het mbo. De resultaten hiervan vind je in de bijlage.

De regiegroep heeft ook bedacht dat het goed is als wel elke bijeenkomst een casus/voorbeeld vanuit een instelling presenteren als stimulans en inspiratie omtrent innovatie in het mbo. Deze keer verteld Agnes Bouwknegt iets over een online tool voor BPV begeleiding dat binnen Deltion in samenwerking met een externe partij is ontwikkeld. Waarbij een belangrijke voorwaarde aan het tool was dat het AVG proof zou zijn. Dat is gelukt en Agnes liet zien wat de uitgangspunten waren en hoe het tot stand is gekomen. Een mooie innovatie vanuit het Deltoin.

Daarna zijn we aan de slag gegaan in een uitgebreide workshop rond de strategische agenda.

Vier onderdelen kwamen aan de orde:

  1. In groepen uitwerken wat het belang van de diverse thema’s van de agenda binnen onze instellingen, vanuit vier verschillende perspectieven van een kwadrant onderwijs/ict en strategisch/operationeel. Dit leverde mooie inzichten op.
  2. Een projecten overzicht gerelateerd aan de thema’s van de strategische agenda, hoe kunnen we dat in beeld brengen voor onze instelling. En heeft het zin omdat ook mbo-breed op één of andere manier in beeld te brengen
  3. Welke conclusies kun je trekken naar aanleiding van de discussies rond de digitalisering mbo
  4. Welke thema’s hebben prioriteit, waarom en op welke wijze zouden we die aan de orde kunnen stellen in het netwerk en zijn er ook al voorbeelden aan te wijzen in de instellingen die daarbij zouden kunnen helpen.

Een uitgebreide rapportage van de resultaten van de workshop vind je in bijgaand document.

Al met al een goede bijeenkomst die goed gewaardeerd werd in de evaluatie en die volgens de meeste deelnemers ook een belangrijke focus van ons netwerk zou moeten hebben en houden.

Reacties (0)
Geef een reactie