Presentaties Gebruikersdag 13 apr 2015

gebruikersdagenIn de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 13 april 2015. Meer informatie over HKS kunt u vinden via het volgende bericht: Waar vind ik welke informatie m.b.t. Herziening Kwalificatiestructuur?

Zie ook het verslag en de video voor een impressie van de dag.

Het bij de mededelingen genoemde rapport Schonen (kern)registratiesystemen.

Reacties (0)
Geef een reactie