Waar vind ik welke informatie m.b.t. Herziening Kwalificatiestructuur?

kwalificatiestructuurOp alle fronten wordt hard gewerkt aan de invoering van de Herziene Kwalificatiestructuur. Er is veel informatie beschikbaar, maar dan moet je het natuurlijk wel kunnen vinden. In dit bericht zetten we nog eens op een rij waar u informatie kunt vinden.

Zoals voor velen al bekend zal zijn, is vanuit OCW een Regieorganisatie ingericht, die de invoering coördineert en in 4 lijnen samenwerkt met de betrokken partijen:

Lijn 1 Kwalificatiedossiers en keuzedelen

In de SBB werken bedrijfsleven en onderwijs samen aan de totstandkoming van de kwalificatiedossiers en keuzedelen. In februari zijn er al een groot aantal officieel door de Minister vastgesteld. Alle informatie daarover vindt u op Kwalificatiesmbo.nl.

Lijn 2 Goed voorbereid onderwijs

De MBO Raad heeft voor de ondersteuning van de scholen een servicepunt ingericht. Alle informatie daarover vindt u op de site ihks.nl. Kijk vooral eens naar de handreikingen die onlangs beschikbaar zijn gekomen voor de scholen.

Lijn 3 Processen en systemen

In deze lijn werken DUO, SBB, saMBO-ICT, leveranciers en gebruikersgroepen samen om er voor te zorgen dat de processen en systemen in de hele keten goed voorbereid zijn.

DUO en SBB zorgen er samen voor dat de informatie over alle onderdelen van de kwalificatiestructuur inclusief credocodes, beschikbaar komt. Informatie daarover vindt u hier.

De aanpassingen die vanwege de Herziening nodig zijn voor de levering aan BRON, worden meegenomen in het programma Doorontwikkelen BRON. Ter informatie de huidige stand van de specificaties hiervan.

saMBO-ICT heeft als handreiking voor de gebruikersgroepen en leveranciers een generiek programma van eisen (PvE) opgesteld. Dit kan gebruikt worden om te bepalen op welke punten de processen en systemen aangepast moeten worden. Daarnaast organiseert saMBO-ICT regelmatig Informatiebijeenkomsten voor de leveranciers en afvaardiging van de gebruikersgroepen. Alle informatie over de activiteiten van saMBO-ICT voor de herziening vindt u op de site en op de groepsomgeving. Daar kunt u ook vragen stellen in ‘groep discussies’.

Lijn 4 Wetgeving

Het wetgevingstraject loopt parallel aan de andere voorbereidingen. Op dit moment loopt het proces zelfs iets voor op schema. De concept wet is de Ministerraad en de Raad van State inmiddels gepasseerd en ligt nu voor behandeling bij de Tweede Kamer. Hier vindt u het voorstel voor de wet en de memory van toelichting.

Veel informatie over alle lijnen is ook te vinden op de site HerzieningMBO.nl die door de Regieorganisatie van OCW wordt beheerd.

Reacties (0)
Geef een reactie