Herziening kwalificatiestructuur

HKS200

Contactpersoon:

Henk-Jan van Ginkel

Eind november 2013 heeft de minister van OCW het model van de herziene kwalificatiestructuur en het toetsingskader ervan vastgesteld en de kenniscentra via SBB de opdracht gegeven om de nieuwe kwalificatiedossiers en de keuzedelen op te leveren. Ook heeft ze een Regieorganisatie ingericht die er voor moet zorgen dat implementatie van de herziene kwalificatiestructuur goed en op tijd is afgerond.
De Regieorganisatie HKS van OCW heeft vier lijnen ingericht om het doel te bereiken:

  1. Opstellen kwalificatiedossiers en keuzedelen (door SBB);
  2. Voorbereid onderwijs (door MBO Raad);
  3. Processen en systemen (door DUO, MBo Digitaal en SBB);
  4. Wetgeving (door OCW, directie MBO).

MBO Digitaal heeft op zich genomen om de scholen en hun leveranciers van informatiesystemen te ondersteunen bij het tijdig gereed maken van de processen en systemen. Daarbij wordt actief samengewerkt met de andere lijnen en ook met de andere partijen binnen lijn 3.

Programma van Eisen

In 2012 en 2013 zijn vanuit saMBO-ICT diverse impactanalyses op processen en systemen gedaan op basis van de op dat moment beschikbare informatie.
In februari 2014 is gestart met het maken van een generiek programma van eisen (PvE) HKS voor processen en systemen. In juni 2014 is versie 1 opgeleverd. In november 2014 en juli 2015 is een bijgewerkte versie uitgebracht.
PvE Herziening kwalificatiestructuur versie 3

Aanbevolen documenten om naast het PvE ook te lezen:
Keuzedelen – Facts and Figures
Keuzedelen – van Structuur naar Implementatie
Bedrijfsvoering keuzedelen
Doorstromen met keuzedelen
Servicedocument Onderwijsovereenkomst
Servicedocument BPV-overeenkomst
Modellen diploma resultatenlijst certificaat
Specificaties HKS voor BRON
Versiebeheer kwalificaties en keuzedelen

Activiteiten

Informatiebijeenkomsten
Voor de betrokken leveranciers en gebruikersgroepen worden Informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het rooster voor 2016/2017 is als volgt: 10 feb 2016, 20 apr, 22 jun, 27 sep, 30 nov, 23 feb 2017.

Monitoren voortgang
Regelmatig wordt aan betrokkenen gevraagd of men nog op planning zit, zodat knelpunten vroegtijdig gesignaleerd en zo mogelijk opgelost kunnen worden.

Bijwerken PvE
Indien nodig wordt het PvE bijgewerkt en opnieuw verspreid. Zie verder kader Programma van Eisen hiernaast.

Vraagbaak/kennisdeling/informatievoorziening
Denk aan presentaties op conferenties, het beschikbaar stellen van vraagbaak/discussiemogelijkheid in de groepsomgeving (zie kader links onder), organisatie van gebruikersdagen en dergelijke.

Herziening kwalificatiestructuur gerelateerde berichten: