Programma Doorpakken op digitalisering – Innovatie stimuleren

Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Pauline Satter | COG
Verbinders
Teamleden
 • Andy van Dissel | ROC van Twente
 • Gerard Reimink | RijnIJssel
 • Rob Grit | Drenthe College
 • Wendy van Deursen | De Leijgraaf
 • Diane Smits| Deltion
Adviseur
Belangrijke documenten
Bijeenkomsten

 

 

 

Innovatiekracht en organisatieveranderingen zijn nodig om de ambities van het mbo en in dit programmaplan daadwerkelijk waar te maken. Daarom is innovatie een expliciet thema.

 

Dit doen we op twee manieren:

 1. We ondersteunen alle thema’s met innovatie- en veranderexpertise

We willen veranderingen realiseren die grote impact hebben. Dit kan soms door laaghangend fruit te ‘plukken’, maar veelal gaat het in de andere thema’s om ‘wicked problems'.

Met kennis over innoveren en veranderen kunnen de thema’s worden versterkt. Bijvoorbeeld door in kleine pilots of ‘broedplaatsen’ nieuwe toepassingen uit te proberen, deze uitgebreid te faciliteren en te evalueren, en daarna - bij gebleken succes - geleidelijk op te schalen.

Door in elk thema-team persoonlijk een lid van het team innovatie af te vaardigen, wordt het thema-team met innovatie- en veranderexpertise ondersteunt.

We hanteren daarbij vier aandachtspunten:

 1. Valideren (is dit de oplossing?) ​
 2. Valoriseren (voegt de oplossing waarde toe?)​
  Het uiteindelijke doel van innoveren in het (beroeps)onderwijs is in de kern meer studenten dieper laten leren. Afgeleide doelen in het secundaire proces moeten steeds vanuit dat uiteindelijke doel beoordeeld worden.
 3. Verduurzamen (is de oplossing bestand tegen zijwind? gaat de oplossing door als het programma klaar is?)​
 4. Doorwerking (is de oplossing contextspecificiek of breder inzetbaar?)​

 

 1. We delen en vergroten de opgedane kennis en ervaring

Door de teams te ondersteunen leren we tegelijkertijd van de ontwikkelingen en doen we meer kennis op over innoveren in het mbo. Dat kan ons als sector weer verder helpen, zodat we niet alleen nú innoveren met dit programma op basis van de Strategische agenda digitalisering, maar structureel een sector worden die innoveert en wendbaar is.

Voor het delen en vergroten van kennis en ervaring hanteren we drie actielijnen:

 1. We verzamelen en delen vraaggestuurd best practices en relevante innovatie- en veranderkennis. ​
 2. We verzamelen en delen kennis en ervaring van kennishubs/expertisecentra die innovatie, onderzoek en professionalisering verbinden, verzamelen en delen
  Deze ‘innovatielabs’ hebben een belangrijke rol als katalysator voor onderwijsinnovaties.
 3. Het verbinden van bestaande initiatieven en platforms en het bevorderen van het netwerk tussen innovatoren op het gebied van leren met ict.

 

Innovatie inspiratie: Meld je aan voor de spotlightsessie en innovatie-etalage

Innovatie Stimuleren in berichten op de MBO Digitaal site