Wat is een Open Onderwijs Application Programming Interface? En nog 5 vragen over de OOAPI

Cijfers vanuit examensystemen invoeren in andere systemen gebeurt nu nog vaak met Excel-sheets, op papiertjes en via de e-mail. Met een OOAPI haalt een toets- of examenleverancier eenvoudig en gestandaardiseerd de toetsgegevens op bij een mbo-school. En dat zorgt voor flinke kwaliteitswinst, zeggen Rob Vos, beleidsadviseur bij MBO Digitaal, en Ronald Ham, informatie-architect vanuit samenwerkingsverband SURF. 5 vragen en antwoorden over de OOAPI.

Tekst: Martijn van der Ven


#1 De Open Onderwijs Application Programming Interface, afgekort OOAPI. Wat is dat eigenlijk: een platform? Een website? Een app?

Ronald: “Vergelijk het maar met een koppelvlak dat applicaties van verschillende partijen in staat stelt met elkaar te praten en gegevens uit te wisselen. De OOAPI fungeert als een tussenlaag of interface die het mogelijk maakt dat applicaties op een gestructureerde manier met elkaar communiceren, zonder dat ze de interne werking van elkaars code hoeven te begrijpen.”
Rob: “Ik maak zelf wel eens de vergelijking met een stekker aan een elektronisch apparaat. Ga je met dat apparaat naar Engeland, dan past die stekker niet in de stopcontacten daar en heb je een koppelstuk voor nodig. De OOAPI is dus dat koppelstuk.”

‘Vergelijk het met een stekker aan een elektronisch apparaat. Ga je met dat apparaat naar Engeland, dan past die stekker niet in de stopcontacten. Daar heb je een koppelstuk voor nodig.’


#2 Wat was de aanleiding om aan de slag te gaan met deze OOAPI?

Rob: “Tijdens de gesprekken in het Netwerk Examinering en Digitalisering (NED) kwam naar voren dat scholen veel handelingen nodig hebben om cijfers vanuit examensystemen in te voeren in andere systemen. Dat gebeurt nu nog vaak met Excel-sheets, op papiertjes, via de e-mail en ga zo maar door. Er lag een duidelijke behoefte aan standaardisering. De koppelvlakken waar Ronald naar verwijst, bieden die mogelijkheid.”
Ronald: “Elke mbo-school werkt met een kernsysteem waarin alle studentengegevens bewaard worden, vaak kennen we die systemen onder verschillende namen: Student Informatie Systeem (SIS), Kernregistratie Deelnemers (KRD) en het Leerlingen Administratie Systeem (LAS). De toetsgegevens zitten meestal weer in een ander systeem, namelijk in dat van een examenleverancier. De OOAPI zorgt ervoor dat de leverancier van een toets of examen op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier de toetsgegevens kan ophalen bij een mbo om de toets aan te bieden. Andersom geldt hetzelfde: een school moet gegevens, zoals resultaten, weer net zo eenvoudig kunnen verkrijgen bij de leverancier.”


#3 Lag er niet al een OOAPI op de spreekwoordelijke plank?

Ronald: “Ja en nee. Vanuit SURF hebben we vaker met dit bijltje gehakt. Die opgedane kennis delen we als onderwijsinstellingen met elkaar, vandaar de verwijzing naar ‘Open Onderwijs’. De benodigde techniek achter de OOAPI is niet de grootste uitdaging, want daar hebben we al ervaringen mee opgedaan, bijvoorbeeld met samenstellers van cursuscatalogi, het RIO of de uitwisseling van studenteninformatie aan leveranciers van roostersystemen. Voor digitaal examineren zijn weer andere definities en afspraken nodig. Die moeten we eerst met elkaar bepalen.”


#4 Welke definities en afspraken zijn dat en wie zijn daarbij betrokken?

Ronald: “Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de manier waarop toetswaarderingen en -schalen zijn geformuleerd, hoe het zittingsverslag eruit moet zien, of dat er tijdens een examen sprake is van uitzonderingen of bijzondere omstandigheden.”
Rob: “Ook hierbij levert standaardisatie efficiency op. In plaats van het onderhouden, updaten en beveiligen van meerdere werkmethoden en systemen, hoeft dat nog maar voor één systeem. We maken één set aan afspraken en vervolgens kunnen alle mbo-scholen, hun docenten en leveranciers van toetsen er hun voordeel mee doen. Daar zijn het NED, Kennisnet, SURF, MBO Digitaal, MBO Raad en content- en platformmakers namens de examenleveranciers bij betrokken. We zijn in mei 2022 met elkaar gestart.”

‘We maken één set aan afspraken en vervolgens kunnen alle
mbo-scholen, hun docenten en leveranciers van toetsen
er hun voordeel mee doen.’

#5 Op welke manier heeft een docent op een mbo-school straks te maken met de OOAPI?

Rob: “We gaan docenten in ieder geval niet lastigvallen met de technologie. Wat belangrijk is om te weten voor de docent is dat hij straks de juiste digitale toets op het juiste moment en op de juiste locatie kan afnemen bij de juiste studenten. Deze studenten kunnen zonder omwegen met de juiste gegevens inloggen en de toets maken. De toetsen worden gecontroleerd en er rolt per student een cijfer uit ter verificatie. De vastgestelde cijfers worden vervolgens op de juiste plek geregistreerd.”
Ronald: “Dit is het ideale scenario, maar we lopen aan tegen het feit dat scholen hun toetsprocessen op verschillende manieren hebben ingericht. We zijn dus ook in gesprek met scholen over processtandaardisering om digitale examinering optimaal te laten verlopen.”
Rob: “Ik verwacht dat mbo-scholen onderling dankzij de OOAPI nog meer gaan samenwerken en informatie uitwisselen, zoals dat in het hbo en op universiteiten nu al het geval is.”


#6 Wat is de stand van zaken nu?

Rob: “Er ligt nu een basisset aan afspraken waarmee we de eerste koppelingen in de OOAPI kunnen testen. Daarom zijn we drie pilots gestart onder het project Onderwijskoppeling en Examinering (OKE). Hierin werken in diverse samenstellingen de mbo-scholen Alfa-college, Summa College, Noorderpoort, ROC Amsterdam, ROC Midden Nederland, Albeda en Aventus samen met de leveranciers: Coöperatie Examens MBO (CEM), Paragin (RemindoToets), Topicus (Eduarte), Oracle (PeopleSoft) en Caci (Osiris) en Xebic (OnTrac) mee. Binnen het project werken we samen met nóg meer mbo-scholen en leveranciers, maar niet specifiek in de pilots. Als we er zeker van zijn dat de koppelingen werken, moeten ze natuurlijk nog wel worden geïmplementeerd bij de verschillende scholen. Het is geen kwestie van een druk op de knop.”
Ronald: “Daarnaast houden we sessies om onze samenwerkingspartners bij te praten en presenteren we ons verhaal op conferenties om de bekendheid van de OOAPI in het mbo te vergoten. Dat er een flinke kwaliteitsslag gemaakt kan worden dankzij de OOAPI is onze belangrijkste boodschap. Die valt goed.”


Meer informatie

Wil je meer informatie over de OOAPI, het  project OKE of digitaal examineren? Neem contact op met Hans Swart

Lees ook:

 

Reacties (0)
Geef een reactie