Het netwerk Onderwijs en Digitalisering bestaat uit sleutelpersonen op het gebied van onderwijsinnovatie & ict, die binnen dit netwerkwerk kennis en ervaringen met elkaar delen. De sleutelpersonen vervullen binnen de eigen instelling een brugfunctie tussen het management en de onderwijspraktijk.

Op 23 juni was de kick-off van het Netwerk examinering en digitalisering, met meer dan 40 experts op het gebied van examinering, informatiemanagement en IBP. Er is grote behoefte aan kennisdeling, maar ook om samen concreet met vraagstukken aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van inkoop van exameninstrumenten, het borgen van de kwaliteit en het stroomlijnen van de interne processen op het gebied van digitale examinering. Door deze onderwerpen gezamenlijk te verkennen en op te pakken gaat het netwerk landelijk concrete stappen zetten, ondersteund door MBO Digitaal en de MBO Raad.

De belangrijkste vraagstukken op het snijvlak van digitalisering en examinering zijn tijdens een inventarisatieronde in februari in kaart gebracht worden binnen vier werkgroepen concreet opgepakt.

  1. Standaardisering inkoop van digitale examens: uniforme inkoopovereenkomsten en (beveiligings)voorwaarden.
  2. Verbeteren veiligheidswaarborgen: kaders voor beveiliging van (digitale) examens, DPIA’s, audits.
  3. Informatiemanagement en architectuur: goede integratie en koppelingen van bij de examinering betrokken systemen.
  4. Duiding wet- en regelgeving: wettelijke kaders (WEB, AVG) verduidelijken aan de hand van handreikingen en good practices.

Tijdens overkoepelende netwerkbijeenkomsten worden de resultaten tussen de werkgroepen gedeeld. De opbrengsten van het netwerk zullen ook worden verspreid via de kanalen van MBO Digitaal en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.

Heb jij expertise op het gebied van informatiemanagement, informatiebeveiliging of examinering en wil je ook deelnemen aan het netwerk, stuur dan een mail naar r.vos@mbodigitaal.nl.

Contactpersoon

Rob Vos


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl