Mijlpaal: positieve eerste test met digitale gegevensuitwisseling examinering in de mbo-sector

MBO-scholen, SIS-, planning- en examenleveranciers (ICT-platformen) voerden een eerste succesvolle test uit met digitale gegevensuitwisseling rond studenten-, planning- en resultaat-gegevens in het examenproces. De applicaties Eduarte en RemindoToets ‘praten met elkaar’ op basis van de Open Onderwijs API (OOAPI) standaard.

Het is een eerste en belangrijke mijlpaal naar digitale gegevensuitwisseling op dit gebied voor de hele mbo-sector. Prioriteit heeft de uitwisseling van resultaten van rekenexamens van de Coöperatie Examens MBO (CEM). In een later stadium wordt de test uitgebreid naar een bredere werking voor alle examenleveranciers.
Het mbo maakt voor de gegevensuitwisseling gebruik van de OOAPI, een open standaard voor het delen van onderwijsdata, en sluit zo stevig aan bij de standaarden die worden gebruikt in het hbo en wo. Een API (Application Programming Interface) is een set definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Via deze API kunnen onderwijsinstellingen gestandaardiseerd informatie uitwisselen over studenten, planning en resultaten.

Kwaliteitsimpuls

De koppelingen moeten op termijn gaan zorgen voor een forse administratieve lastenverlichting en een kwaliteitsimpuls. Lees: snellere afhandeling van behaalde resultaten voor studenten. ‘Door minder administratieve lasten ontstaat meer ruimte en kans voor begeleiding van studenten,’ vertelt NED-projectleider Hans Swart. Hij is enthousiast en tegelijkertijd reëel: ‘We zijn niet klaar als de koppelvlakken technisch werken. Om goed aan te sluiten op deze digitalisering, moeten scholen ook aan de slag met het beleid, de organisatie en de processen met betrekking tot examinering. Maar dat is het meer dan waard.’
De uitkomst van deze test smaakt uiteraard wel naar meer. Hans: ‘Half april testen we de uitgevoerde pilot opnieuw als de bevindingen uit de test in de applicaties zijn doorgevoerd. Als alle koppelvlakken zijn beschreven en gebouwd, willen we een volgende pilot starten om breder te testen.’

Brede samenwerking

De pilot is een initiatief van het Netwerk Examinering en Digitalisering (NED). Ontwikkelingen zoals het beschrijven, de bouw en het testen van alle benodigde koppelvlakken kwamen tot stand door samenwerking tussen de tot nu toe betrokken mbo-scholen (Albeda, ROC van Amsterdam, ROC Midden Nederland, Summa College, Zadkine, MBO Amersfoort, Noorderpoort en Alfa college), de SIS-, plannings- en examenleveranciers, inclusief de ICT-platformen die de afname-applicaties aanbieden. Deze beweging wordt daarnaast ondersteund door collega’s van SURF, Kennisnet en MBO digitaal. Er zijn dus veel partijen betrokken. ‘Dat is een goed teken,’ zegt Hans. ‘Dit soort veranderingen kan alleen maar slagen door een brede samenwerking. Hier zijn we trots op!’

Op de hoogte blijven?
Houd deze website, de berichten van het NED en de nieuwsbrief van MBO Digitaal in de gaten. Heb je inhoudelijk nog vragen? Neem contact op met Hans Swart.

 

Lees ook

Reacties (0)
Geef een reactie