Digitale leermiddelen

In het onderwijs wordt digitaal leermateriaal inmiddels veel gebruikt. Dat materiaal kan vele vormen aannemen, simulaties, digitale bronnen of speciale programmatuur. Instellingen hebben te maken met een grote variatie, in techniek, vorm en inhoud. Daarnaast bestaat er een grote variatie in aanbieders. Vragen rond standaarden, autorisatie of betaling van content spelen een rol bij de problemen die organisaties ervaren. saMBO-ICT ontwikkelt samen met andere partijen activiteiten die het gebruik van digitaal materiaal eenvoudiger maakt.

Het programma LiMBO dat samen met Kennisnet is opgezet en uitgevoerd, heeft geleid tot implementaties van standaarden. Bestellen, betalen en gebruiken zijn sterk vereenvoudigd door samen te werken in de leermiddelenketen. Het LiMBO-programma is inmiddels voortgezet in het programma iECK. Het doel daarbij is hetzelfde, het eenvoudig toegankelijk maken van leermateriaal, door afspraken te maken met alle partijen in de leermiddelenketen.

Leermiddelen worden toenemend aangeboden als (cloud)diensten op het internet. Daarmee is de relatie gelegd tussen het MBOcloud programma van saMBO-ICT en de activiteiten rondom leermiddelen. Er wordt uitgegaan van dezelfde standaarden.

Digitale leermiddelen gerelateerde berichten:

Let’s educate the world: 5x waarom een Team Content Creation een goed idee is 15 december, 2022 - We groeien toe naar een open kenniseconomie waarin iedereen vrij toegang heeft tot leermaterialen. Goed voor de kansengelijkheid, de onderwijskwaliteit én het milieu. Pascal Koole,...
Twee onderwijsawards naar vernieuwers in het mbo 24 november, 2022 - Maar liefst twee van de vijf onderwijsawards zijn dit jaar gewonnen door onderwijsvernieuwers met ict in het mbo. JaapJan Vroom, senior adviseur onderwijsinnovatie op het Deltion...
Nu beschikbaar: handige handreiking bij Quickscan Studiedata 19 september, 2022 - De Quickscan Studiedata is verbeterd en uitgebreid met een handige handreiking die scholen helpt bij het creëren van bewustwording over studiedata. De Quickscan Studiedata is...
Doorpakken op digitalisering: 2 jaar geweest en nog 1 jaar te gaan! 20 januari, 2022 - De afgelopen twee jaar is er flink doorgepakt op digitalisering in de mbo-sector met het programma. In het eerste jaar lag de focus op het...
Open leermateriaal stimuleren. Hoe pakt het team Regie op leermiddelen dit aan? 5 maart, 2021 - Marc Dietzenbacher (Vista College), aanvoerder van het team Regie op leermiddelen en Veerle Visch (Albeda), teamlid bij Marc, vertellen in deze video over hoe ze...

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl