Digitale leermiddelen

In het onderwijs wordt digitaal leermateriaal inmiddels veel gebruikt. Dat materiaal kan vele vormen aannemen, simulaties, digitale bronnen of speciale programmatuur. Instellingen hebben te maken met een grote variatie, in techniek, vorm en inhoud. Daarnaast bestaat er een grote variatie in aanbieders. Vragen rond standaarden, autorisatie of betaling van content spelen een rol bij de problemen die organisaties ervaren. saMBO-ICT ontwikkelt samen met andere partijen activiteiten die het gebruik van digitaal materiaal eenvoudiger maakt.

Het programma LiMBO dat samen met Kennisnet is opgezet en uitgevoerd, heeft geleid tot implementaties van standaarden. Bestellen, betalen en gebruiken zijn sterk vereenvoudigd door samen te werken in de leermiddelenketen. Het LiMBO-programma is inmiddels voortgezet in het programma iECK. Het doel daarbij is hetzelfde, het eenvoudig toegankelijk maken van leermateriaal, door afspraken te maken met alle partijen in de leermiddelenketen.

Leermiddelen worden toenemend aangeboden als (cloud)diensten op het internet. Daarmee is de relatie gelegd tussen het MBOcloud programma van saMBO-ICT en de activiteiten rondom leermiddelen. Er wordt uitgegaan van dezelfde standaarden.

Digitale leermiddelen gerelateerde berichten:

Edu-V organiseert online informatiebijeenkomst voor (mbo) scholen 27 februari, 2023 - Op 13 april 2023 organiseert Edu-V een digitale informatiebijeenkomst speciaal voor bestuurders, beleidsmakers, applicatiebeheerders, ict-hoofden in het mbo, po en vo.  Deelnemers aan de informatiebijeenkomst...
Edu-V zoekt enthousiaste leden voor werkgroep uitwisseling summatieve toetsresultaten 10 februari, 2023 - Beter inzicht in summatieve toetsresultaten van studenten en minder administratiedruk. Dat zijn de belangrijkste doelen van de nieuwe werkgroep ‘Uitwisseling summatieve toetsresultaten’ van Edu-V. Voor...
Dit zijn de 4 prioriteiten waar Edu-V mee aan de slag gaat 6 februari, 2023 - Binnen het programma Edu-V zijn prioriteiten voor het afsprakenstelsel geformuleerd. Uitgangspunt zijn de concrete uitdagingen waar (mbo)scholen in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben...
In een notendop: 7 vragen en antwoorden over het programma Edu-V 3 februari, 2023 - Snel en gemakkelijk toegang hebben tot al je digitale leermiddelen, leerresultaten en leeromgevingen. En tegelijkertijd erop kunnen vertrouwen dat je persoonsgegevens worden beschermd volgens de...
Let’s educate the world: 5x waarom een Team Content Creation een goed idee is 15 december, 2022 - We groeien toe naar een open kenniseconomie waarin iedereen vrij toegang heeft tot leermaterialen. Goed voor de kansengelijkheid, de onderwijskwaliteit én het milieu. Pascal Koole,...