Mbo-scholen: Doen jullie mee aan online interviews Edu-V?

Wat zijn jouw ervaringen met digitale leermaterialen, welke uitdagingen zijn er en welke (goede) ideeën heb je hierover? De werkgroepen van Edu-V horen het graag tijdens een online interview, waarvan de input wordt gebruikt voor de marktverkenning. Op basis van de uitkomsten kan Edu-V goede afspraken maken over digitale leermaterialen met leveranciers. Doe je mee?

Doel van deze marktverkenning is om ideeën, suggesties, wensen en verwachtingen te inventariseren die helpen bij het maken van afspraken over data delen in het (mbo) onderwijs. Die afspraken vormen de basis voor het Edu-V keurmerk voor veilig en betrouwbaar data delen waaraan leveranciers van digitale onderwijsmiddelen zich straks kunnen conformeren.
Voor deze marktverkenning zoekt Edu-V deelnemers vanuit de (mbo) scholen met diverse achtergronden en expertise op het gebied van digitale leermiddelen. De interviews vinden plaats in maart en april. Onderstaande drie werkgroepen van Edu-V zoeken deelnemers uit het mbo die voldoen aan de volgende profielen:

Werkgroep ‘Combineren en arrangeren van leermateriaal’

Profiel I personen die al werken met een combinatie van meerdere leermiddelen/leermaterialen of docenten die hiermee willen gaan werken
Rollen I docent, intern begeleider, onderwijskwaliteitsmedewerker

Werkgroep ‘Verwerven en in gebruik nemen digitale leermiddelen’

Profiel I personen die zich bezig houden met het verwerven van leermiddelen en/of het in gebruik nemen van leermiddelen.
Rollen I inkoper van leermiddelen, leermiddelen- of ict-coördinator, applicatiebeheerder

Werkgroep ‘Evalueren leervoortgang en -resultaten’

Profiel I personen die data vanuit leermiddelen (willen) gebruiken om leerlingen te ondersteunen in hun leerproces
Rollen I docent, intern begeleider, mentor, decaan, studiecoach, onderwijskwaliteitsmedewerker

Over de interviews

De interviews vinden online plaats en zijn flexibel te plannen. Inclusief voorbereiding neemt dit zo’n 1,5 uur tijd in beslag. Wil jij vanuit het mbo bijdragen aan toekomstbestendig en flexibel onderwijs? Meld je dan aan via het formulier op de website van Edu-V.

Reacties (0)
Geef een reactie