Programma LiMBO

Het LiMBO programma heeft ruim een jaar gewerkt aan het realiseren van een “aanmerkelijke verbetering” in de toegang tot digitaal leermateriaal. En met succes, zoals het Horizon College en Deltion college laten zien. LiMBO krijgt een vervolg in het programma “implementatie ECK”, waardoor ook andere instellingen de nieuwe werkwijze kunnen gaan gebruiken.

Daarnaast heeft LiMBO vier studies opgeleverd die instellingen met concrete feiten en praktische tips kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun leermiddelenbeleid. Deze studies vormen ook de start voor een discussie over hoe het mbo als sector met de leermiddelenmarkt wil omgaan.

Aanmerkelijke verbetering toegang digitaal leermateriaal

Het LiMBO programma heeft ruim een jaar gewerkt aan het realiseren van een “aanmerkelijke verbetering” in de toegang tot digitaal leermateriaal. In het Horizon College kunnen nu alle studenten hun leermaterialen in een webshop bestellen en direct na betaling toegang krijgen tot het digitale leermateriaal, single sign-on vanuit de ELO van de school. Ook in het Deltion is dit mogelijk, zij het nog op een kleinere schaal. Dit alles biedt gemak voor zowel student als docent, en een betrouwbaarder proces voor het onderwijs.

En nu: uitrollen naar meer instellingen

LiMBO heeft laten zien dat verbetering mogelijk is, door afspraken te maken tussen uitgevers, distributeurs en software leveranciers. Deze afspraken zijn door Kennisnet verder ontwikkeld en worden nu breder ‘uitgerold’ in het nieuwe programma “implementatie ECK” (ECK = Educatieve ContentKeten). In het mbo gebeurt dit in eerste instantie door het verder uitrollen van de LiMBO afspraken. Verschillende instellingen zijn inmiddels aan de slag met de voorbereidingen voor de implementatie in hun school. Het is de bedoeling dat op termijn alle instellingen de ECK/LiMBO standaarden gebruiken.

Leermiddelenbeleid: concrete feiten en praktische tips

Naast de succesvolle praktijkvoorbeelden heeft LiMBO vier studies opgeleverd, die instellingen kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun leermiddelenbeleid:

  • een programma van eisen rondom leermiddelen, dat instellingen kan helpen bij de inkoop van leermiddelen of bij afspraken met distributeurs en uitgever (zie ook de toelichting);
  • een verkenning van relevante technologie- en marktontwikkelingen, bedoeld als ‘stress test’ voor de LiMBO afspraken, maar die instellingen kan inspireren bij het formuleren van leermiddelenbeleid (zie ook de toelichting);
  • een verkenning van de leermiddelenmarkt in het mbo, met concrete aanbevelingen voor zowel individuele instellingen als de sector als geheel;
  • een heldere en goede onderbouwde beschrijving van het juridisch kader rond leermiddelen, met praktische juridische tips voor verwerving en inkoop.

(De eerste 2 rapporten zijn al eerder gepubliceerd op de site van saMBO-ICT.)

Strategische vraag voor de sector

De verdiepende onderzoeken zijn begin februari gepresenteerd bij de ledenraadpleging van de MBO Raad. Ze vormen de start van een discussie in het mbo over de manier waarop wij omgaan met leermiddelen, welke regie wij wensen te voeren en hoe we meer vanuit het collectief kunnen opereren in de markt van leermiddelen.

Voor vragen en reacties kunt u mailen aan leermaterialen@sambo-ict.nl.