Pakket van Eisen Leermaterialenketen MBO

Na een stevige consultatieronde is een nieuwe versie van het Pakket van Eisen (PvE) Leermaterialenketen MBO beschikbaar. Dit PvE maakt kenbaar welke eisen de instellingen stellen aan de processen in de leermaterialenketen en de ICT-voorzieningen die deze processen ondersteunen.

Leermaterialen in het MBO
Het speelveld rond leermateriaal voor het MBO is flink in beweging. Er komt steeds meer digitaal materiaal beschikbaar, er ontstaan steeds betere mogelijkheden om online te bestellen en te betalen en het onderwijs wordt flexibeler en individueler. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden én nieuwe vraagstukken voor instellingen.

Ook de markt is flink in beweging. Uitgevers en distributeurs reageren op verschillende manieren op de genoemde ontwikkelingen. De een sneller dan de ander. Niet alle initiatieven vanuit de markt sluiten even goed aan op de wensen en vragen van de instellingen. In sommige gevallen nemen instellingen daarom zelf initiatieven.

In de keten van het bestellen, betalen, leveren en gebruiken van leermateriaal hebben de instellingen de behoefte om meer de regie te nemen. Wanneer de instellingen duidelijk maken wat de eisen en wensen zijn, dan wordt de hele keten in staat gesteld de juiste oplossingen te realiseren.

Een Pakket van Eisen voor de leermaterialenketen
SaMBO-ICT heeft eind 2011 het initiatief genomen om alle ontwikkelingen rond leermaterialen in het MBO te bundelen en als instellingen daarin meer regie te nemen. Een van de resultaten daarvan is het Pakket van Eisen (PvE) Leermaterialenketen MBO. Dit PvE is bedoeld om namens de instellingen kenbaar te maken welke eisen de instellingen stellen aan de processen in de leermaterialenketen en de ICT-voorzieningen die deze processen ondersteunen.

Het document formuleert eisen en wensen aan de processen waar de instellingen zelf bij betrokken zijn, vanuit het perspectief van de MBO-instellingen. Het PvE formuleert eisen gerelateerd aan het procesmodel leermateriaal, eisen aan de ICT-ondersteuning, en eisen aan de instellingen zelf.

Het PvE dat u hierbij aantreft is het resultaat van een intensieve consultatieronde door het LiMBO programma bij instellingen en marktpartijen.

Een levend document
Een PvE voor leermaterialen is altijd een tussenresultaat. Het is de verwachting dat dit document de komende tijd verder zal worden ontwikkeld, op basis van de ervaringen van instellingen, ontwikkelingen in de markt en initiatieven rond het LiMBO-programma. Eventuele suggesties en reacties kunt u mailen aan leermaterialen@sambo-ict.nl.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik allen te danken die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit pakket van Eisen. Mede dankzij hun hulp kunnen wij richting geven aan de manier waarop de leermaterialenketen voor het MBO zich zou moeten ontwikkelen.

Jan Bartling
Manager saMBO-ICT

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie