Leermaterialen: technologie- en marktontwikkelingen

Het speelveld rond leermateriaal voor het MBO is flink in beweging. Er zijn voortdurend technische vernieuwingen en ook de markt verandert continu. Marktpartijen (uitgevers, distributeurs, software leveranciers) reageren op verschillende manieren op de genoemde ontwikkelingen. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijk­heden én nieuwe vraagstukken voor instellingen. Kennisnet heeft daarom voor SaMBO-ICT een verkenning uitgevoerd naar technologie- en marktontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de leermaterialenketen. Deze verkenning is een onderdeel van het LiMBO-programma.

Verkenning technologie- en marktontwikkelingen
In de verkenning hebben onderzoekers van TNO en VKA geïnventariseerd welke ontwikkelingen de komende jaren relevant kunnen worden voor MBO-instellingen. Daarbij hebben zij ook de mogelijke impact op de leermiddelenketen beschreven, in de vorm van 4 scenario’s. Deze scenario’s beschrijven mogelijke toekomsten voor de leermiddelenketen, die instellingen kunnen inspireren bij het formuleren van leermiddelenbeleid. De opdracht beperkte zich niet tot digitaal materiaal, hoewel dat wel het zwaartepunt vormde. Het resultaat is vastgelegd in de rapportage:
Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO (Een LiMBO verkenning).

Onderdeel van het LiMBO programma
De verkenning is een activiteit van het ‘visiespoor’ uit het LiMBO-programma, dat zich richt op het verbeteren van de logistiek in de leermiddelenketen. Dit spoor richt zich op meer strategische onderwerpen, en leidt tot visies vanuit de vraagzijde (de mbo-instellingen) en waar nodig suggesties voor vervolgactiviteiten.
De verkenning is uitgevoerd om te kunnen toetsen of de afspraken die in het kader van LiMBO en ECK zijn ontwikkeld de geschetste ontwikkelingen ondersteunen.

Voor vragen en reacties kunt u mailen aan leermaterialen@sambo-ict.nl.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie