OEW – Open Education Week (1 t/m 5 maart 2021)

Over de Open Education Week

De Open Education Week is een wereldwijd evenement dat tot doel heeft om het bewustzijn van de voordelen van het (her)gebruik van open leermiddelen te vergroten. Open leermiddelen, internationaal Open Educational Resources genaamd, zijn onderwijsmaterialen die gratis gebruikt, bewerkt en gedeeld mogen worden. Vanuit het versnellingsprogramma Doorpakken op digitalisering is er veel aandacht voor het stimuleren van het maken en delen van open leermiddelen in het mbo. Daarom publiceert het team ‘Regie op leermiddelen’ van het programma Doorpakken deze week elke dag op 9:00 uur in de ochtend een nieuw item over open leermiddelen het mbo!

Op deze pagina het overzicht van alle items, volg alle bijdragen en laat je inspireren!

Maandag 1 maart 2021: Onderzoek open lesmateriaal – hoe gaan docenten in het mbo ermee om?

Afgelopen december heeft onderzoeksbureau Innovalor in opdracht van Kennisnet en saMBO-ICT een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van open leermiddelen in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs. De resultaten hiervan zijn verschenen in het onderzoeksverslag: Open leermiddelen in het VO en MBO.

De uitkomsten geven een helder beeld over de actuele stand van zaken en bieden goede handvatten om het gebruik van open leermiddelen verder te stimuleren. Hiermee wil de werkgroep ‘Regie op leermiddelen’ van het programma Doorpakken op digitalisering van saMBO-ICT bijdragen aan een goede mix van leermateriaal van uitgevers en open leermiddelen….<lees verder>

Dinsdag 2 maart 2021: Het maken en delen van leermateriaal, hoe doen deze 5 docenten dat?

Veel docenten in Nederland delen al leermaterialen met docenten en studenten uit heel Nederland. Denk aan kennisclips op YouTube, volledige lesmodules op Wikiwijs, korte lessen in Xerte of Sway. Voor de Open Education Week hebben we vijf docenten (Marja Hiemstra van ROC van Twente, Annet Smith van Nova College, Emma de Rijk van ROC van Amsterdam (Flevoland), Sylvia Lenten van ROC van Amsterdam en Petra Holstein van het Drenthe College) geïnterviewd en ook aan hen gevraagd hoe we dit delen verder kunnen stimuleren. Lees hier hun enthousiaste verhalen met persoonlijke ervaringen en tips.

Woensdag 3 maart 2021: Pilotproject: leermiddelen delen voor zorgtechnologie in het onderwijs

Jolanda van Til (Deltion College) pakt door op digitalisering. Dat doet ze niet alleen. Samen met haar collega’s in het mbo wil ze de regie nemen op open leermiddelen. Waarom? Om het onderwijs flexibeler en meer op maat te organiseren. Jolanda draagt hieraan bij door zich te richten op open leermiddelen voor Zorg en Technologie. Lees hier het hele interview met Jolanda.

Donderdag 4 maart 2021: In 2025 zijn alle leermiddelen in het mbo gratis!

Het is 2025 en we plukken steeds meer de vruchten van de samenwerking tussen mbo-scholen, docententeams, docenten op het gebied van open leermiddelen. Mede door de coronacrisis in 2020-2021 is een flinke urgentie ontstaan op het gebied van flexibel en modulair digitaal lesmateriaal om onze studenten te helpen bij hun synchrone en asynchrone leerproces. Meer dan ooit kan en mag de student leren wanneer en waar hij wil, onder begeleiding of zelfstandig, samen met anderen of individueel, in de praktijk of meer op school.

Hoe ziet de toekomst van open lesmateriaal eruit? Pascal Koole deelt haar persoonlijke vooruitblik in het kader van hardop dromen in deze column.

Vrijdag 5 maart 2021: Open leermateriaal stimuleren. Hoe pakt het team Regie op leermiddelen dit aan?

Marc Dietzenbacher (Vista College), aanvoerder van het team Regie op leermiddelen en Veerle Visch (Albeda), teamlid bij Marc, vertellen in deze video over hoe ze open leermateriaal willen stimuleren. Ze houden zich bezig met het regie nemen op de leermiddelenketen maar willen ook open leermateriaal stimuleren. Om te zorgen dat er goeie mix ontstaat tussen het commerciële aanbod en het aanbod van wat docenten(teams) maken. En vooral dat het meer en makkelijker gaat gebeuren in het mbo. Hoe pakt het team dit aan? Wat betekent dit voor jou als docent? En wat zijn tips voor de bestuurders op dit gebied? Bekijk de video!