Programma Doorpakken op digitalisering – Leermiddelen


Contactpersonen:

Aanvoerder
 • John Kromhout | Vista College
 • Menno de Waal | ROC van Amsterdam en Flevoland
Bestuurlijk trekkers
 • Gerrit Vreugdenhil | ROC van Amsterdam en Flevoland
 • Gaby Allard | ROC van Amsterdam en Flevoland
 • Rianne van der Meij | Grafisch Lyceum Rotterdam
Verbinder
Teamleden
 • Henri Burger | Noorderpoort
 • Pascal Koole | ROC van Amsterdam en Flevoland
 • Jeroen Bendijk | Friesland College
 • Anneke van Dijk | Deltion College
 • Veerle Visch | Albeda College
 • Jan-Bart de Vreede |
 • Andrea Wildeman | ROC Aventus
 • Gerard Reimink |Rijn IJssel
 • Henri Pater | Deltion College
 • Geerte Westerveld | Drenthe College
Ondersteuners vanuit team Innovatie
 • Gerard Reimink | Rijn IJssel
 • Harry Brink | Graafschap College
Bijeenkomsten
Belangrijke documenten

Regie op leermiddelen

De ambities om het onderwijs meer flexibel en op maat te organiseren, vragen om leermiddelen en een leermiddelenketen die hierbij passen. Modulair, flexibel, en eigentijds zijn hierbij kernbegrippen.

Vernieuwing van zowel de leermiddelen als de leermiddelenketen komt in de huidige markt echter moeizaam tot stand, omdat onderwijsinstellingen en leveranciers (uitgevers, distributeurs, dienstleveranciers) elkaar in een wurggreep houden. In de huidige situatie worden mbo-instellingen ontzorgd en zijn alle onderdelen van de dienstverlening in de leermiddelenketen sterk aan elkaar gekoppeld (alles-in-één oplossingen). Onder het vernieuwde schoolkostenbeleid worden hierin al aanpassingen doorgevoerd, maar voor verdergaande flexibilisering is meer nodig.

Een sterkere regie op leermiddelen vanuit de mbo-sector is gewenst, voor (heldere eisen aan) een innovatieve leermiddelen-infrastructuur, waarmee:

 • flexibilisering van het onderwijs wordt ondersteund,
 • transparant zicht is op het totale aanbod van leermateriaal,
 • een combinatie van open en gesloten materiaal mogelijk is,
 • marktwerking wordt bevorderd (waaronder het makkelijker maken voor nieuwe toetreders),
 • en publieke waarden (zoals privacy) worden geborgd.

Recentelijk gerealiseerde publieke voorzieningen zoals het Koppelpunt Catalogusinformatie (gerealiseerd in nauwe samenwerking met Edu-K), waarin de basisinformatie over leermiddelen wordt verzameld, en de functionaliteit van een benchmarktool voor leermiddelenlijsten in het mbo, kunnen hier een rol bij spelen.

Aanpak

De aanpak rond leermiddelen kan daarbij worden opgedeeld in twee aspecten:

1.  de ontsluiting van de leermiddelen

Hoe en waar (bijvoorbeeld op een platform) worden de leermiddelen beschikbaar, en hoe flexibel zijn de licentievormen om hier gebruik van te maken?
Een nieuwe leermiddelen-infrastructuur is noodzakelijk om het onderwijs meer flexibel in te kunnen richten. In het programma willen we hiermee experimenteren en concrete ervaringen opdoen.

Daarom gaan we aan de slag met pilots, die naast een werkende (deel)oplossing ook opleveren:

 • platformdiensten en deeloplossingen die er al zijn in kaart gebracht, inclusief de voor- en nadelen hiervan, waarbij we nadrukkelijk zowel traditionele als vernieuwende systemen onder de loep nemen,
 • een programma van eisen voor de ontsluiting via platformdiensten,
 • een uitwerking van de behoeften aan verschillende licentievormen.

2. de leermiddelen zelf

Is de inhoud eigentijds en past de vorm bij meer modulair onderwijs? Dit wordt zichtbaar wanneer de leermiddelen meer in samenhang ontsloten worden.
Hiervoor willen we in het programma versnelling brengen in het werken aan:

 • een overzicht van de beschikbare content en examens, in te zien per kwalificatie en per keuzedeel,
 • een programma van eisen voor modulair en flexibel leermateriaal,
 • het faciliteren van het gezamenlijk maken en beheren van open materialen door het ondersteunen van (bestaande) communities.

Voor beide aspecten is het belangrijk om met elkaar te onderzoeken hoe regie op dit thema in de toekomst kan worden georganiseerd (zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande gremia): hoe sturen we (gezamenlijk) op de ontwikkelingen op dit thema?

–>Wil je meedenken en vooral ook meedoen aan Regie op Leermiddelen? Meld je dan bij de programmamanager Manon Geven! Of geef je direct op via dit formulier.

Regie op leermiddelen in de nieuwsbrief

 

'Regie op leermiddelen' in berichten op de MBO Digitaal site

Cyberaanval treft Iddink Learning Materials: wanneer moet je wat doen? 15 april, 2024 - De bestelomgeving van Iddink Learning Materials is afgelopen week getroffen door een cyberaanval. De hackers hebben daarbij data in systemen versleuteld met gijzelsoftware. Daardoor zijn...
Vragenlijst over onderwijskundige ict-professionals bij open leermaterialen 30 oktober, 2023 - Hoe ziet het huidige landschap van docentondersteuning er uit bij het gebruik van open leermaterialen? Dat is het doel van het onderzoek van SURF in...
‘Maak slim gebruik van XR – dan explodeer je in innovatie’ 10 oktober, 2023 - In het kader van ‘de maand van XR’ bezocht MBO Digitaal Innoventus. De prachtige onderzoekswerkplaats van Aventus in Apeldoorn is de place to be voor...
Trots op XR als bestendigd onderdeel van het curriculum – ‘XR is geen uitstapje’ 5 oktober, 2023 - Rob Hartmann is onderwijskundig leider VISTA college bij een drietal opleidingen gericht op orde, veiligheid en defensie. Hier leiden ze de beveiligers, boa’s, politiemensen, marechaussee...
Mbo-leraar van het Jaar Dimitri van Dillen over XR: ‘Innoveren is proberen’ 21 september, 2023 - Volgens Dimitri van Dillen, Retail-docent, sector ambassadeur en themacoördinator Educatieve Technologie op het ROC van Twente, kan XR bij uitstek zijn waarde in het mbo...