Onderzoek open lesmateriaal – hoe gaan docenten in het mbo ermee om?

Afgelopen december heeft onderzoeksbureau Innovalor in opdracht van Kennisnet en saMBO-ICT een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van open leermiddelen in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs. De resultaten hiervan zijn verschenen in het onderzoeksverslag: Open leermiddelen in het VO en MBO.

De uitkomsten geven een helder beeld over de actuele stand van zaken en bieden goede handvatten om het gebruik van open leermiddelen verder te stimuleren. Hiermee wil de werkgroep ‘Regie op leermiddelen’ van het programma Doorpakken op digitalisering van saMBO-ICT bijdragen aan een goede mix van leermateriaal van uitgevers en open leermiddelen.

Gebruik van open leermaterialen

Uit het rapport blijkt dat docenten in het mbo al veelvuldig open lesmateriaal ontwikkelen en gebruiken. De belangrijkste redenen om dit te doen zijn om in de lessen beter aan te kunnen sluiten bij de actualiteit, beter maatwerk te kunnen bieden aan hun studenten en beperkingen van de bestaande methoden. Veelal worden open leermiddelen naast een methode van een uitgever gebruikt. Bij de keuze voor open leermaterialen vinden docenten het belangrijk dat de kwaliteit van het leermateriaal goed is, dat het makkelijk aan te passen is aan de eigen wensen en dat het er visueel aantrekkelijk uitziet.

Delen van open leermaterialen

Het delen van de zelfgemaakte leermiddelen is een ander verhaal. De bereidheid van docenten om te delen is wel aanwezig, maar is nog niet vanzelfsprekend. Delen van open leermiddelen gebeurt wel al binnen de opleiding, maar voor het delen met collega’s van andere scholen bestaat er nog de nodige schroom. Deels is dit ingegeven over de twijfel over de eigen kwaliteit (is het wel goed genoeg?), maar zeker ook door een stuk onwetendheid over de wijze waarop men dit kan delen.

Docenten die wel hun eigen gemaakte open leermiddelen landelijk delen, doen dat voornamelijk omdat ze er van overtuigd zijn dat collega’s er wat aan hebben, omdat ze een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied en gewoon omdat ze het leuk vinden.

Toekomst van open leermiddelen

De meeste docenten verwachten dat het gebruik van open leermiddelen in de komende tijd gaat toenemen. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen om er voor te zorgen dat het maken, delen en gebruiken van deze leermiddelen verder gestimuleerd wordt.

Vanuit de werkgroep Regie op leermiddelen van het project Doorpakken op digitalisering zijn we bezig om de randvoorwaarden te verbeteren om zo barrières weg te nemen. Zo wordt er gewerkt aan visievorming op het gebruik, maken en delen van open leermiddelen in het MBO, inclusief de daar bijbehorende facilitering en waardering. Ook aan de vindbaarheid en beoordeling van de kwaliteit wordt gewerkt door gesprekken met leveranciers van open platforms of het inrichten van eigen platforms in samenwerkingsverbanden. Er is eveneens aandacht voor het vergroten van de kennis om open leermiddelen te maken en daarna te delen.

In deze week kun je verder kennismaken met deze ontwikkelingen en pilots die reeds lopen. Het overzicht van alle artikelen over Open Lesmateriaal vind je op deze pagina.

Meer weten? Meedoen?

Ten slotte: ben je geïnteresseerd om samen met ons het gebruik van open leermiddelen in het mbo verder te stimuleren? Aarzel dan vooral niet om je aan te sluiten bij dit programma via dit contactformulier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marc Dietzenbacher,  de aanvoerder van deze werkgroep.

Wil je op de hoogte blijven van de lopende ontwikkelingen op het gebied van open leermiddelen in het mbo, kun je dit doen via de themapagina van Regie op leermiddelen.

Dit artikel is een onderdeel van een reeks artikelen voor de Open Education Week (1 – 5 maart 2021). Bekijk de Open Education Week pagina voor de andere artikelen.

Reacties (0)
Geef een reactie