Kennisdeling Procesmanagement

Veel ROC’s zijn in de achterliggende jaren in het kader van verbetering van de bedrijfsvoering over gegaan op het beschrijven van de processen binnen de organisatie. Om het wiel niet steeds zelf opnieuw uit te vinden heeft MBO Digitaal op verzoek en in samenwerking met één van de leden een aantal kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd.

 2012

09-03-2012 Procesmanagement, strategie en kwaliteitszorg 15-06-2012 Tooling of geen tooling?

 2011

30-05-2011 Procesmanagement 28-11-2011 Procesbeschrijving, hoe doe’k dat nou?