Kennisdeling Procesmanagement 30 mei 2011

Veel ROC’s zijn in de achterliggende jaren in het kader van verbetering van de bedrijfsvoering over gegaan op het beschrijven van de processen binnen de organisatie. Om het wiel niet steeds zelf opnieuw uit te vinden en te onderzoeken of we als ROC’s iets voor elkaar kunnen betekenen heeft saMBO-ICT leden die zich bezig houden met proces- management uitgenodigd voor een bijeenkomst op 30 mei 2011 bij ROC Aventus in Apeldoorn.

Programma

Vanaf 9.15 uur Ontvangst met koffie/thee
1. Opening
2. Wat is procesgericht werken en wat heeft u eraan?
Presentatie verzorgd door Emiel Kelly, Pallas Athena.
3. Uitgewerkt Praktijkvoorbeeld (ROC-proces in BPM|one).
Presentatie verzorgd door Jan Willem Jonker, ROC Aventus.
4. Uitgewerkt Praktijkvoorbeeld (ROC-proces in MAVIM Rules).
Presentatie verzorgd door Rene Bijman, Onderwijsgroep Tilburg.
5. Hoe nu verder?
Discussie over vervolgstappen en het maken van afspraken onder leiding van Jan Bartling, saMBO-ICT.
13.00 uur Lunch

Kort verslag van de bijeenkomst

De bijeenkomst Kennisdeling Procesmanagement op 30 mei 2011 bij het ROC Aventus in Apeldoorn was een groot succes. Mede door de grote opkomst (36 personen) ontstonden er boeiende discussies. Het bleek dat er een behoorlijk verschil bestaat in de niveaus waarop men binnen de ROC’s processen beschrijft. Sommigen werken met Visio, terwijl anderen gebruik maken van tools zoals BPM|one, Mavim of Infoland. Vele ROC’s worstelen nog met de implementatie van procesmanagement. Het blijkt niet altijd eenvoudig om het procesmanagement een goede plaats te geven in de organisatie en dit werkend te krijgen op de werkvloer.

Van de presentaties kreeg Emiel Kelly waardering, omdat hij uitstekend op heldere wijze de problematiek schetste rond het modelleren van processen. De presentaties van Jan Willem Jonker en René Bijman beschreven vooral de ervaringen bij de implementatie van procesmanagement op hun ROC.

Het ochtendprogramma werd afgesloten met het maken van vervolgafspraken. Jan Bartling van saMBO-ICT heeft toegezegd om komend cursusjaar 4 bijeenkomsten te organiseren in het kader van procesmanagement. Geïnteresseerden kunnen zich bij henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl aanmelden om zitting te nemen in een programmacommissie die de bijeenkomsten inhoudelijk voorbereidt. De verdere organisatie zal gedaan worden door saMBO-ICT.

Suggesties voor volgende bijeenkomsten waren o.a.:

  • Implementatie van procesmanagement. Hoe zou ik procesmanagement kunnen invoeren op mijn ROC?
  • Moeten we misschien gezien de stadia van ontwikkeling 2 groepen formeren?
  • Er is behoefte aan een demo van de verschillende tools die gebruikt kunnen worden. Is een “leveranciers-presentatie” zinvol?
  • Er is behoefte aan praktische oplossingen. Kunnen we werkgroepen formeren om praktisch aan de gang te gaan?
  • Het idee om best-practices uit te wisselen kreeg veel waardering.
Reacties (0)
Geef een reactie