Digitaal Ondertekenen

Digitaal ondertekenen is in de snel digitaliserende maatschappij en bedrijfsvoering van (onderwijs)organisaties een vanzelfsprekende ontwikkeling. MBO Digitaal wil de instellingen ondersteunen met kennis, ervaring, informatie over best practices, handige tips en de relevante ontwikkelingen in regelgeving, nieuwe technieken, producten en diensten binnen dit thema.

Daarom heeft MBO Digitaal onder andere  samen met vier onderwijsinstellingen een Proof-of-Concept (PoC) uitgevoerd om voor de Onderwijsovereenkomst (OOK) en de Praktijkoverenkomst (POK) een digitale ondertekening uit te werken. De resultaten zijn vastgelegd in de brochure: “Digitaal ondertekenen OOK en POK”.

In deze brochure is o.a. het stappenplan beschreven hoe digitaal ondertekenen kan worden geïmplementeerd. Bij deze PoC zijn nadrukkelijk keuzes gemaakt aangaande de vertrouwelijkheid, juridische context, de methode, de instrumenten, de studentadministratiesystemen, de leveranciers en de contracten. Indien andere keuzes worden gemaakt kan dat impact hebben op de oplossing en implementatie. Op deze pagina wordt informatie verstrekt over aandachtspunten of algemene hieraan gerelateerde onderwerpen.

Informatie per aandachtspunt:

Link Geeft informatie over
Businesscase Digitale ondertekening OOK en POK De businesscase geeft globaal inzicht in de mogelijke besparingen  op basis van de licentiekosten Evidos.
EduSign Edusign is een ontwerp van een ondertekendienst  op basis van de eisen/wensen van de in SION samenwerkende partijen en is opgesteld binnen de kaders van ROSA.
informatiebeveiliging en  privacy MBO Digitaal heeft voor deze onderwerpen een themapagina ingericht waarop het netwerk ibp hun kennis en ervaringen uitwisselen.  Zo zijn voor dit thema o.a. een uitgebreid frame-work, leidraden  en een toolkit ontwikkeld die instellingen richting geven over dit onderwerp.
Documentmanagement   en rapport  Documentmanagement in het MBO In deze Hoe? Zo! brochure worden vragen vanuit het perspectief van bestuur en onderwijsmanagement in het mbo beantwoord die leven rondom het onderwerp documentmanagement. In deze brochure wordt ook verwezen naar het rapport Documentmanagement in het MBO.
OIN (OverheidsIdentificatieNummer) Registratienummer  (vergelijkbaar KvK voor bedrijven) voor overheidsinstellingen die digitale transacties aangaan. Dit nummer is nodig om het PKI-overheidscertificaat aan te vragen
PKI-overheidscertificaten Certificaten waarmee communicatie me overheidsinstellingen worden beveiligd.
stappenplan aansluiten op DigiD Op deze site geeft Logius informatie over de stappen waarmee kan worden aangesloten op DigiD
Aanvragen pre-productie en Productie Logius Met deze formulieren kan het aansluiten op de pre-productie en, na positief testresultaat, de  productieomgeving worden aangevraagd
DigiD-assessment De projectgroep: “Proof of Concept Digitaal ondertekenen MBO” heeft laten onderzoeken welke normen worden gehanteerd bij digitaal ondertekenen en welke deel daarvan door de instelling moeten worden aangetoond en welk deel door de leverancier moet worden aangetoond door het afgeven van een “Third-Party Mededeling” (TPM). Zie ook DigiD-assessment van Logius.

Handige tips:

  • Evidos heeft een stappenplan opgesteld voor het aansluiten op Logius
  • Sla sleutels voor certificaten niet zelf op maar lever die door aan de leverancier van de tooling. Dit heeft als voordeel dat er geen procedures sleutelbeheer nodig zijn.

Digitaal ondertekenen in berichten op de MBO Digitaal site

Dit zijn de 4 prioriteiten waar Edu-V mee aan de slag gaat 6 februari, 2023 - Binnen het programma Edu-V zijn prioriteiten voor het afsprakenstelsel geformuleerd. Uitgangspunt zijn de concrete uitdagingen waar (mbo)scholen in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben...
Nieuwsbrief nummer 61 is uit 13 oktober, 2017 - Nieuwsbrief nummer 61 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 36e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdagen, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomst SBB, Datasturing in het mbo, Netwerk informatiemanagement, Aanpak ibp in het...
Digitaal ondertekenen in het mbo 6 oktober, 2017 - Digitaal ondertekenen is in de snel digitaliserende maatschappij en bedrijfsvoering van (onderwijs)organisaties een vanzelfsprekende ontwikkeling. saMBO-ICT wil de instellingen ondersteunen met kennis, ervaring, informatie over...
Presentaties Gebruikersdag 2 oktober 2017 2 oktober, 2017 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 2 oktober 2017.
Programma Gebruikersdag 2 oktober 2017 18 september, 2017 - Datum: 2 oktober 2017 9.30 – 13.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.30 – 16.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 2 oktober 2017 30 augustus, 2017 - Datum: 2 oktober 2017 9.30 – 13.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.30 – 16.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Privacy is het thema van de komende...
Servicedocumenten Onderwijsovereenkomst en Praktijkovereenkomst aangepast op digitaal ondertekenen 24 april, 2017 - De behoefte aan digitaal ondertekenen neemt ook in het MBO steeds verder toe. Voor de mbo-sector is er in saMBO-ICT verband een werkwijze voor elektronische...