Start het onderzoek naar je app

Je wilt aan de slag met een gratis app, die je online hebt gevonden. Een opmerking vooraf over gratis apps: als een product gratis is dan ben jij (de gebruiker) vaak het product. Dat betekent dat er op een of andere manier toch geld aan het gebruik verdiend wordt. Als je zo’n app in de les wilt laten gebruiken onderzoek dan waar het verdienmodel voor de aanbieder in zit, om een beeld te krijgen van wat er met de ingevoerde gegevens gebeurt.

Hieronder een paar voorbeelden van verdienmodellen.

  1. De gratis variant is bedoeld om de gebruiker te verleiden om de betaalde versie af te nemen. Heel vaak biedt de gratis variant dan een beperkte functionaliteit. Als die beperkte functionaliteit voor jouw doel voldoet, dan is er niets aan de hand. Voorbeeld: Mentimeter.
    Soms is er sprake van een beperkte periode waarbinnen de volledige functionaliteit gebruikt kan worden. Hou daar rekening mee zodat er geen belangrijke functionaliteit verloren gaat na afloop van de proefperiode. Voorbeeld: Office 365.
  2. De gratis variant heeft advertenties. Soms kan je die omzeilen door te betalen voor de app. Ervan uitgaande dat je niet wilt laten betalen, moet je je afvragen of je een app wilt laten gebruiken met advertenties van derde partijen. Voorbeelden: Wordfeud, Spotify.
  3. De app verzamelt gegevens over de gebruiker en diens klikgedrag en bouwt op die manier profielen op. Voorbeelden hiervan zijn apps die we massaal dagelijks gebruiken, zoals Google, YouTube en Facebook. Ze verkopen zelf advertentieruimte maar grossieren vooral in gebruikersdata en -profielen, waarmee advertenties nog effectiever kunnen worden ingezet. Niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor de verkoop aan andere adverteerders.
  4. Tot slot nog een heel schadelijk verdienmodel: de app is een vorm van malware, bijvoorbeeld een virus of ransomware (gijzelsoftware). Wees altijd alert bij het downloaden en installeren van onbekende software.

Het is verstandig om ook reviews van de app op te zoeken en kritisch door te nemen. Maak op basis van bovengenoemde argumenten de afweging of je doorgaat met je onderzoek of dat het hier stopt.

NB: Als de app een belangrijk onderdeel van je lessen vormt, dan is het altijd verstandig om ruggespraak te houden met je ICT- of informatiemanager. Onderzoek samen of de benodigde functionaliteit mogelijk in de ELO of andere, door de school aangeboden en ondersteunde software zit. Zo niet, overweeg dan of de app formeel door de school kan worden aangeboden. In dat geval worden er contracten met de leverancier afgesloten en wordt ook de ondersteuning geregeld, zodat je daar zelf geen omkijken naar hebt.