Zijn er persoonsgegevens nodig voor het aanmaken van het account?

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn de (combinatie van) gegevens die een natuurlijk persoon identificeerbaar maken: een naam, e-mailadres, persoonsgebonden nummer, adres enzovoort.

De AVG is niet van toepassing wanneer er geen persoonsgegevens opgeslagen worden, of wanneer persoonsgegevens geanonimiseerd opgeslagen worden. Bijvoorbeeld als de naam die ingevuld wordt niet tot een persoon te herleiden is.

Wanneer voor registratie een e-mailadres nodig is, dan is dat wél een persoonsgegeven. Soms is dit te omzeilen door een e-mailadres aan te maken dat uitsluitend gebruikt wordt voor dit soort doelen en dat niet herleidbaar is tot een persoon of dat slechts een korte periode gebruikt wordt.

Er bestaat ook een app waarmee je voor dit soort doeleinden voor een heel beperkte periode een e-mailadres kunt aanmaken, zie https://10minutemail.com

Zijn er, rekening houdend met de bovengenoemde argumentatie wel persoonsgegevens of geen persoonsgegevens nodig bij het aanmaken van een gebruikersaccount?